Invitation

Nye løsninger til fremtidens infrastrukturer

  • -

  • Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup, Konferencesalen ved indgang 1

Få nyeste viden inden for fremtidens monitorering af infrastrukturer. Vi inviterer alle virksomheder i og aktører i bygge- og anlægsbranchen, der har interesse i at blive introduceret til showcases med praksisnære eksempler på denne konferences tema.

FORCE Technology, Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut, DHI og Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet har i to projekter arbejdet sammen om teknologiudvikling og videnopbygning inden for emner som monitoreringsløsninger og digital teknologi til infrastrukturer samt holdbarhed og levetid af betonkonstruktioner.

Som del af projekternes afslutning afholder vi denne konference, hvor der bl.a. præsenteres eksempler på de opnåede resultater, der præsenteres i samarbejde med Innovationsnetværkene for IT og for Bæredygtigt Byggeri.

Se præsentationer fra oplægsholderne nedenfor:

Femern Bælt - Byggeriet, nye teknologier og klimastrategi

Kvadratrodsmetoden for estimering af klorindtrængning i beton – muligheder og begrænsninger

Nyt holdbarheds-koncept i Eurocode 2

Monitoreringsbehov på eksisterende konstruktioner samt Asset Management

Opsamling og visualisering af data fra korrosionsensorer ved Femern A/S felteksponeringsplads i Rødbyhavn

Dataopsamling fra distribuerede sensornetværk i anlægskonstruktioner og energy harvesting

Monitorering af NO2, BC og partikler i arbejdsmiljø og omkring byggepladser

Digital platform for overvågning af byggepladser

 The Age of Digital Enabled Asset Management

Se programmet her

Tilmelding til konferencen er gratis og inkluderer forplejning i form af morgenmad, frokost og kaffe ved fysisk deltagelse. Deltager du derimod online sørger vi for den gode videndeling, mens du selv står for traktementet.

Grundet COVID-19-situationen er rammerne for afholdelsen hybrid, dvs. du vælger selv, om du vil deltage fysisk eller online i konferencen. Vi passer godt på vores gæster og oplægsholdere, og følger derfor kontinuerligt myndighedernes anbefalinger ift. større forsamlinger. Derfor har vi pt. et maksimum på 50 fysiske deltagere, hvor vi også henstiller til, at man downloader smittestop.dk og holder den anbefalede afstand.