Temamøde

Temamøde om Elev8 Living

  • -

  • Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup, indgang 1, konferencesalen

Flere mio. mennesker har i dag globalt set ikke en bolig. Det handler ikke bare om en bolig – men om mangel på identitet og
tryghed. McKinsey har lavet en rapport for at sætte fokus på dette, se rapporten her.

Temaet for workshoppen er at diskutere, hvordan vi skaber byer med prisbillige og bæredygtige boliger til lavindkomstgrupper i befolkningen i fx Jakarta, Cambodia og Laos. Hvilke danske teknologier er relevante, og hvad er succes-kriteriet for at benytte disse teknologier? Hvordan kan vi sammensætte et koncept for disse boliger, og hvad er næste skridt? 

Temamødet er arrangeret som opfølgning på Vand i Byers tur til Singapore, hvor virksomheden Green Place Assets har kontaktet os for med henblik på, at vi skal udarbejde et koncept for de prisbillige og bæredygtige boliger. Temamødet holdes i samarbejde med InnoBYG.

Se programmet her
Tilmeld dig her