Workshop 2 – Branchevejledning i LCA ved renovering - KBH

Workshop 2 – Branchevejledning i LCA ved renovering - KBH

  • -

  • Statens Byggeforskningsinstitut A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Teknologisk Institut og Statens Byggeforskningsinstitut har sammen fået bevilget midler fra InooBYG og Grundejernes investerngsfond til at udforme en vejledng livscyklusvurdering (LCA) ved renovering.

Vejledningen vil forsøge at opsætte én fælles metode for LCA på renoveringsprojekter inden for byggeri. Vejledningen tager udgangspunkt i de udfordringer som byggebranchen kan møde, hvis der skal udføres LCA på bygningsniveau i et renoveringsprojekt.

I foråret blev den første workshop afholdt. Her blev de forskellige udfordringer ved LCA i renovering diskuteret og der fremkom værdifulde input til, hvordan LCA i praksis kunne anvendes når der renoveres. Nu inviteres der til anden workshop i projektet. Workshoppen har overordnet det formål, at der via præsentation af en række konkrete LCA'er på forskellige renoverings-cases gives indblik i beregningsmetoder, beregningsomfang samt betydende parametre når LCA'en udføres.

Indhold på workshoppn

Kort præsentation af stade for Branchevejledningen Opsamling på debat og input fra Workshop1

  • Præsentation af cases og resultaterne fra disse
  • Præsentation af case og resultater fra disse
  • Anvendte beregningsmetoder, forudsætninger og afgrænsninger, herunder debat
  • De betydende parametre i renoverings-LCA, herunder debat
  • Konklusioner i forhold til branchevejledningen, herunder debat
  • Branchevejledningens videre forløb

 

På workshoppen vil der desuden være følgende faglige indlæg om LCA.

  • Erfaring fra den praktisk udførelse af en LCA på renovering
  • Hvem stiller krav til LCA og hvordan - ordninger, kommuner, regioner

 

Deltagelse er gratis. Tilmeld her

Invitationen kan downloades her:

Indbydelse PDF 

Workshoppen afholdes d. 24. august 2016 på Teknologisk institut i Århus, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C og d. 29. august 2016 hos Statens Byggeforskningsinstitut A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.