Workshop: Hvor er vandet?

Workshop: Hvor er vandet?

  • -

  • Teknologisk Institut Taastrup, Gregersensvej, indgang 3, lokale 3.1.6.

Hvor er vandet?
Den 23. juni kan du deltage i workshoppen "Hvor er vandet?", hvor du kan høre om klimatilpasning af byggeriet samt være med til at præge udviklingen fremover. Workshoppen, som arrangeres af Betoncentret på Teknologisk Institut (TI) og Center for Industriel Arkitektur (CINARK) fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), er en del af et udviklingsprojekt under InnoBYG-netværket.

Workshoppen byder på præsentation af konkrete udviklingsprojekter - Klimakvarteret og Klimaflisen - samt studieprojekter fra KADK. Herudover bliver der mulighed for at præsentere og diskutere egne projekter samt indgå i fremadrettet samarbejde med TI og CINARK/KADK om videreudvikling af konkrete ideer og igangværende projekter.

Arrangementet er gratis - men tilmelding nødvendig. Tilmelding skal ske til tja@teknologisk.dk senest 20. juni 2016.

Program 

- Velkommen og præsentation af InnoBYG projektet "Hvor er vandet?"

- Præsentationer af studieprojekter v. kandidatstuderende fra KADK (Kandidatprogrammet Bosætning, økologi og tektonik)

- Præsentation af "Klimakarréen" v. Pelle Munch-Petersen, Henning Larsen Arkitekter

- Præsentation af "Klimaflisen" v. Jeppe Ecklon, Tredje Natur og Johannes Rauff Greisen, TI

- Rundvisning i betonlaboratoriet på Teknologisk Institut

- Rundbordspræsentation af projekter og idéer v. alle

- Afrunding: Opsamling og konklusion

- Frokost og netværk

Læs også invitationen til workshoppen