Præsentationer fra INNO+ møde 21. januar 2014

Præsentationer fra INNO+ møde 21. januar 2014

Her kan du finde præsentationerne fra informationsmødet om innovatorium til bygningsrenovering i verdensklasse, den 21. januar 2014.

Introduktion til InnoBYG v/ Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri og styregruppeformand i InnoBYG 

Orientering om INNO+ og samfundspartnerskaber
v/Hanne H. Thomsen, kontorchef, Forsknings- og Innovationsstyrelsen 
 
Indhold i indspil til INNO+ kataloget
v/ Mette Glavind, InnoBYG /  Teknologisk Institut

Ideer til fokusområder fra myndighederne
v/Mette Odgaard Mylin, kontorchef i Energistyrelsen 
 
Samarbejde mellem erhverv, videninstitutioner og det offentlige
- Planer for den videre proces
v/Mette Glavind, InnoBYG / Teknologisk Institut