Slides fra Efterårskonference 14. november 2012

Slides fra Efterårskonference 14. november 2012

Her finder du præsentationerne fra oplægsholderne på InnoBYGs Efterårskonference den 14. november 2012.

 

Anne Højer Simonsen, Klima, Energi og Bygningsministeriet

Plan for energirenoveringsstrategi og Regeringens Vækstteam for klima og energi

 

Martin Manthorpe, NCC Construction Danmark A/S

Økonomiske incitamenter og finansiering

 

Lone Wiggers, Arkitektfirmaet C.F. Møller

Energirenovering og innovation

 

Ole Hvid Jensen, COWI

Regulering som en mulighed, der fremmer energirenoveringsinitiativer

 

Henrik Mielke, Enemærke & Petersen a/s

Kompetenceudvikling - vigtig forudsætning for at sætte skub i energirenovering

Link til filmen fra Henrik Mielkes oplæg 
(den der hedder "Bæredygtigt byggeri)

 

Kurt Emil Eriksen, VELUX A/S

Mennesket i centrum - renovering ud fra en helhedsbetragtning