Workshops til Efterårskonference 2011

Workshops til Efterårskonference 2011

Nedenstående er beskrivelserne af vores workshops til Efterårskonferencen den 9. november 2011.

Du kan tilmelde dig 1 workshop, som du vælger, når du udfylder tilmeldingsformularen til konferencen

Såfremt der ikke er nok tilmeldte til en workshop, forbeholder vi os ret til at aflyse den. Hvis du er tilmeldt en workshop der aflyses, får du besked fra sekretariatet, og du kan derefter tilmelde dig en anden workshop.

________________________________________________________________________

Workshop 1:

AFLYST

Bedre Isoleringsmaterialer - nye løsninger
v/ Bayer, Barsmark og Rockwool

3-4 producenter/importører præsenterer på max. 20 min. deres nyeste produkter. Efterfølgende spørgsmål og debat om hvor og hvordan de "nye" materialer anvendes. Spørgsmål og debat styres af en "uvildig" ordstyrer.

________________________________________________________________________

Workshop 2:
Byggeriets digitalisering, hvordan arbejdes i praksis, hvad er forretningsperspektivet?
v/ Frank Hollinger, chefarkitekt VDC, NCC Construction Danmark A/S

Kravet om effektvisering i byggeriet og nye stramme mål for energiforbrug og materialeanvendelse tvinger design og konstruktion ud i nye udfordringer. Workshoppen viser med konkrete eksempler, hvordan disse verdener kan mødes ved anvendelsen af nye tværgående designværktøjer og co-creation. 

________________________________________________________________________

Workshop 3:

AFLYST

Er der fornuft i at renovere alt - eller skal vi rive noget ned?
v/ Kai Borggren, Videncenter for energibesparelser i bygninger (VEB)

Det korte svar på spørgsmålet eksisterer ikke. Nogle gange er der fornuft i at rive ned og derefter bygge nyt, andre gange er en renovering det indlysende valg. Problemstillingen er kompleks og udfaldet derfor langtfra det samme i alle tilfælde.

På workshoppen gennemgås og diskuteres nogle af de forhold, der indgår i vurderingen, som f.eks. økonomi, arkitektur, indeklima og bygningsfysiske forhold. 

________________________________________________________________________

Workshop 4:
ESCO-modeller, forskellige løsninger og forskellige erfaringer
v/ Jørgen Christensen, sektionsdirektør og Søren Søgaard, afdelingschef, begge fra NCC Construction Danmark A/S

NCC har arbejdet med forskellige former for ESCO-modeller i praksis, tilpasset både offentlige og private bygherrer, enkeltstående projekter og hele ejendomsporteføljen.

________________________________________________________________________

Workshop 5:

AFLYST

Installationer og installationspakker til renovering
v/ Ole Ravn, Teknologisk Institut

Effektiv isolering og tætning af klimaskærmen reducerer varmebehovet markant. Imidlertid viser erfaringerne, at energiforbruget ikke altid reduceres som forventet / beregnet, ofte på grund af unødigt komplekse installationer og tilhørende reguleringsmuligheder.  Udfordringen til installationerne i energieffektivt nybyggeri og energirenovering fører til følgende spørgsmål, der belyses og diskuteres på workshoppen:
Hvordan opfyldes ønsket om enkle pålidelige og styrbare løsninger for kombinationer af varme- og ventilationsanlæg i samspil med VE (sol, PV, VP) ?
________________________________________________________________________

Workshop 6: 

AFLYST


Fra idé til udviklingsprojekt/produkt
v/ Almut Kaiser, Dansk Byggeri og Anders Sørensen, DBI

Mød InnoBYGs projekthjælp og en InnovationAgent og hør dem fortælle om hvordan din virksomhed kan få hjælp til at finansiere og realisere idéerne. Hør også om, hvordan forløbet kunne se ud fra virksomhedens synspunkt. Efter indlæggene er der mulighed for at drøfte konkrete ideer med "projekthjælperne".

________________________________________________________________________

Workshop 7:
Energirenovering i beboede ejendomme. En case fra et halvfjerdserbyggeri
v/Erik Vibe Pedersen, sektionschef, NCC Construction Danmark

NCC fik en stor udfordring, da ejendomskomplekset Vildtbanegården i Ishøj skulle energirenoveres. Der var tale om at finde nye løsninger, der kunne skaleres, og at inddrage beboerne fra start til slut. Projektet har dannet skole for NCC og er starten på et nyt stort forretningsområde for branchen.

________________________________________________________________________

Workshop 8:
Indeklima og sundhed i lavenergibygninger
v/Kurt Emil Eriksen VKR-Holding & Pia Thomsen VELUX A/S.
Indlæg ved Per Arnold Andersen, VELUX A/S, Marie Louise Hansen fra Klima- Energi og Bygningsministeriet og Ole Daniels, Aalborg Universitet

Fremtidens lavenergibyggeri skal udvikles med fokus på et godt og sundt indeklima. Det er vigtigt at fokusere på de termiske komfort forhold om sommeren, hvor manglende solafskærmning kan resulterer i meget høje komfort temperaturer, ligesom det er særligt vigtigt at sikre tilfredsstillende dagslysforhold med en balanceret fordeling af vinduer.

Kom og hør om fremtidens krav til indeklima i bygninger: Aalborg Universitet's erfaringer med indeklima i lavenergibyggeri, Klima- Energi- og Bygningsministeriets holdning til indeklima og sundhed i lavenergibygninger samt VELUX erfaringer og eksempler på optimalt dagslys i bygninger.

________________________________________________________________________

Workshop 9:
Barrierer og myter - hvordan overvinder vi dem?
v/Bygherreforeningen
Bygherrerne er udfordret, når deres bygninger skal energirenoveres. Men hvad er konkrete barrierer og hvad er myter, og hvordan overvindes hhv. aflives disse? Med udgangspunkt i analyser fra bl.a. initiativet 'Renoverings på dagsordenen' sætter Bygherreforeningen dette tema til debat. Debatten henvender sig til både bygherrer, rådgivere, udførende og leverandører.

________________________________________________________________________