Blogpost

Nu er startskuddet lydt for Bæredygtig Beton Initiativet

Torsdag den 19. september 2019 var mere end 60 personer fra hele værdikæden samlet på Bella Sky til Kick-off arrangement for Bæredygtig Beton Initiativet, som var arrangeret af Dansk Beton og InnoBYG. 

Mødet havde fokus på at præsentere og diskutere de overordnede målsætninger og planer for drift af initiativet, herunder præsentere den roadmap frem mod 2030, som er under udarbejdelse. Roadmappen sammenfatter initiativet og giver konkrete eksempler på initiativer, der skal bidrage til at nå den ambitiøse målsætning om at reducere CO2 aftrykket fra dansk betonbyggeri med 40-50% i 2030 i forhold til niveauet i dag uden af gå på kompromis med den gode betonkvalitet og totaløkonomi. 

Mødet bekræftede, at der er stor vilje og opbakning fra hele branchen til at gøre en forskel og alle var enige om at målsætning kun nås, hvis hele branchen går sammen, da mange initiativer og forslag skal implementeres på tværs af værdikæden. Debatten var fyldt med gode ideer, tanker og overvejelser, som gav et klart vidnesbyrd om at målsætningen ikke kun er ambitiøs men også realistisk. 

Nu starter det hårde arbejde!