Beskrivelse af netværksgruppe

Beskrivelse af netværksgruppe

FNs 17 Verdensmål er i stigende grad på dagsordenen hos bygherrer og blandt førende aktører i byggebranchen. Målene er ambitiøse, men også vanskelige at omsætte direkte til handling, fx for kommuner, hvis bygherreenheder bliver udfordret af politisk formulerede ønsker om at sætte
verdensmålene i spil.

Byggeriet har brug for mere forskningsbaseret viden og erfaringsopsamlende aktiviteter på tværs af branchen for at sådanne krav, som bliver stillet i udbud af byggeprojekter, bliver præget af informerede valg, sammenhængende beslutninger og målbarhed. Kravene skal føre til reel værdiskabelse og bedre bygninger. I Deloittes rapport om implementering af verdensmålene i Norden bliver der peget på behovet for at tage udgangspunkt i eksisterende praksis og strategier. Forandring sker ved en strategisk tilgang til valg af indsatser og prioritering af hvordan man vil forsøge at drive innovation. Netværksgruppen vil understøtte denne udvikling i byggeriet ved at koble forskningsbaseret viden og praksis i tættere dialog. 

Formål
Netværksgruppen for videnopbygning i byggeriet om kravstillelse ud fra FNs 17 verdensmål har til formål:

  • At etablere et neutralt netværksforum for bygherrer, og rådgivervirksomheder, hvor videnopbygning om FNs 17 verdensmål er i fokus ud fra et kravstillelses- og brancheperspektiv.
  • At udveksle state-of-the-art viden om og konkrete erfaringer med verdensmålene på tværs af vidensinstitutioner, bygherrer og rådgivervirksomheder m.h.p. at oversætte verdensmålene til byggeriet.
  • At tage udgangspunkt i bygherrernes og rådgivervirksomhedernes udfordringer og målsætninger – og gennem faglig debat gøre det muligt at navigere i verdensmålene med kritisk sans.
  • At give inspiration til, hvordan verdensmålene kan omsættes i konkrete strategier og metoder som grundlag for meningsfuld kravstillelse.


Samarbejdspartnere

Netværksgruppen vil blive etableret i samarbejde med Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder (Danske Ark), Foreningen af Rådgivende Ingeniørvirksomheder (FRI) og Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA). Repræsentanter herfra vil også fungere som styregruppe for netværkets aktiviteter. 

Aktiviteter
Aktiviteter og videnspredning vil fordele sig over 2019 og 2020 og blandt bestå i:

  • 3-4 overbliksskabende arrangementer og 3-4 mindre tematiserede netværksmøder om året, hvor baggrundsviden og målrettet case-baseret viden bliver præsenteret, og hvor virksomheder præsenterer eksempler fra praksis og erfaringsudveksler.
  • Etablering af Styregruppe, som løbende udvikler fokusområder, relevante tematikker og aktiviteter.
  • Videnspredning, der vedrører Verdensmålene set i lyset af byggeriets brancheperspektiv. Herunder hvordan de kan ’oversættes’ til byggeriet, tænkes anvendt og kan højne en helhedsorienteret og bæredygtig indsats.

Vil du være med i netværksgruppen? Meld dig ind her 

Vil du vide mere kan du kontakte leder af Netværksgruppen Anne Beim på anne.beim@kadk.dk