Konference om byggelogistik

Konference om byggelogistik

I fredags blev der sat fokus på et af logistikbranchens hotte emner, nemlig opførelsen af den kommende Femern Bælt tunnel. Projektet anslås at være en investering på flere milliarder euro, og det skaber mange forskellige forretningsmuligheder for logistik- og transportvirksomheder. Det gælder selvsagt under byggefasen, men til konferencen blev det også diskuteret, hvordan der skabes værdi efter tunellens færdiggørelse. 

Richmond Hotel i København dannede rammerne for dagens konference, og sammen med logiskudbydere, rådgivere, salgskonsulenter, udviklingsledere m.fl. deltog InnoBYGs projektassistent Maria Pedersen.

Initiativtageren bag var Green STRING Corridor, som er et EU støttet projekt målrettet grønne og innovative transport- og logistikløsninger. Medarrangørerne var Transportøkonomisk Forening, Transportens Innovationsnetværk og InnoBYG.

Billede 1

Kim Smedegaard Andersen, Kontraktdirektør for Femern Bælt sænketunnelen, præsenterede Femern Bælt projektet, dets igangværende aktiviteter og kommende udbud. Deltagerne fik blandt andet et indblik i de regeringsaftaler, der er gået forud for projektet, de fordele forbindelsen vil skabe for den europæiske infrastruktur og ikke mindst forbedrede transportmuligheder for danske eksportører. Kim fik slået tonen an i forhold til de byggelogistiske udfordringer, som byggeriet medfører i og med, at der er et behov for mange byggematerialer og -elementer, både standard- og specialproducerede. 

Billede 2

Lars Fuhr Pedersen, Sektionsdirektør i MT Højgaard, fortalte, at med virksomhedens prækvalification søger de aktivt efter leverandører og underentreprenører. Selv for erfarne entreprenører er det et stort projekt, og derfor er det utrolig vigtigt, at logistikken fungerer. I hans præsentation kan du læse om de krav, de stiller til deres samarbejdspartnere og om MT Højgaards erfaringer fra tidligere projekter.

Pause 1

Pause 2

I pauserne blev der ivrigt talt og netværket blandt deltagerne.

Billede 3

Fredrik Friblick fra Lunds Universitet fortalte om de muligheder, der er for at øge produktiviteten inden for byggelogistik. Med humor og gode præsentationsevner formåede han flere gange at få salen til at grine højt samtidig med, at han fik sit budskab om et nødvendigt kompetenceløft i regionen igennem.

Snak med oplaegsholder

Der var flere deltagere, der benyttede sig af pauserne til at stille oplægsholderne uddybende spørgsmål. Især Fredrik Friblick var eftertragtet.

Dagens præsentationer

Velkomst
Ved Marianne Jakobsen, Roskilde Universitet og Projektmedarbejder i Green STRING Corridor og Michael Svane, Formand for Transportøkonomisk Forening

Behov for byggematerialer og elementer under byggeriet 
Ved Kim Smedegaard Andersen, Contract Director, Immersed Tunnel, Femern A/S

Krav til underleverandører, leverandører og arbejdsmarkedet under byggeriet - erfaringer fra lignende projekter
Ved Lars Fuhr Pedersen, Sektionsdirektør, MT Højgaard

Logistik i byggeprocessen
Ved Fredrik Friblick, Lunds University

Muligheder set fra en virksomheds perspektiv. Etablering af Femern Transport & Logistik - et netværk af leverandører (der var ingen præsentation).
Ved Knud Nielsen, Femern Transport & Logistik

Produktivitet og effektivitet i byggelogistik - byggevareindkøb, materielhåndtering, byggeledelse, rådgiverydelser m.m.
Ved Niels Haldor Bertelsen, Statens Byggeforskningsinstitut

Opsummering af konference
Ved Jan Boyesen, Udviklingschef i Europas Maritime Udviklingscenter

 


Kommentarer