Få indflydelse på teknologiudvikling!

Få indflydelse på teknologiudvikling!

På portalen bedreinnovation, kan du frem til den 14. maj deltage i debatten om, hvordan samfundet skal investere 900 mio. kr. i Danmarks ni GTS-institutter. Investeringen betyder, at GTS-institutterne kan udvikle nye teknologier og løsninger, der flytter danske virksomheder i deres arbejde med innovation.

I InnoBYG har vi to GTS-institutter blandt vores konsortiepartnere: DBI og Teknologisk Institut.

Teknologiudviklingen på GTS-Institutterne foregår via de såkaldte resultatkontrakter, og de næste løber fra 2016-2018. Virksomheder og organisationer har mulighed for at påvirke hvilke teknologier, der skal udvikles hos GTS-institutterne. Virksomheder og organisationers indflydelse kommer i spil ved at kommentere og debattere forslagene for de kommende kontrakter på portalen bedreinnovation.

Nogle af forslagene er bredt funderede i både byggeri og industri. Kommentarer på portalen med fokus på relevansen for byggebranchen er derfor vigtige redskaber til at forme projektaktiviteterne mod mere bæredygtigt byggeri.

Blandt de over 100 forslag til resultatkontrakter, har vi fundet 12, der kan være relevante for Bæredygtigt byggeri.

Kommenter meget gerne de forslag, som er vigtige for din virksomhed eller branche og skriv gerne hvorfor.

3D printet byggeri

Avancerede og bæredygtige materialer til byggeriet

Cirkulær ressourceøkonomi 

Dokumenteret brandsikkerhed

Ecodesign

Huller i vejen

Fremtidens renoverede byggeri i et totalværdi perspektiv

iBygning - Intelligente bygninger til et intelligent energisystem

Klimatilpasning i forhold til regnvand og havvand

Produktivitets- og vækstfremmende standardisering

ResourceLAB

Smart Cities

Du kan læse resten af forslagene med materialer og byggeri her

Kort om GTS
I Danmark er der ni GTS-institutter, der har til opgave at flytte danske virksomheder frem mod succes ved hjælp af teknologi. GTS-institutterne kan hvert tredje år søge om resultatkontraktmidler til udvikling af nye teknologiske serviceydelser til gavn for danske erhvervsliv. De ni institutter er: AgroTech, Alexandra Instituttet, Bioneer, DBI, DELTA, DFM, DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut.

bedreinnovation kan SMV'ere, kommuner, organisationer m.fl. fortælle, hvad de mener, GTS-institutterne skal arbejde med.


Kommentarer