Gæsteblog

Gæsteblog: Tekstiler, der kan det hele

Af gæsteblogger Helle Lorenzen, kommunikatør, Fischer Gardiner, e-mail: hl@fischergroup.dk, T: +45 70 15 40 55  |  M: +45 20 51 48 54


Kan vi minimere bygningers energiforbrug ved at klæde dem på med tekstiler alt efter årstid? Kan vores huse udnyttes bedre pladsmæssigt og i forhold til årstiderne ved at anvende tekstiler som en del af vægge og lofter? Og hvilke arkitektoniske potentialer har tekstiler?

I projektet SoftSpace er arkitekt Erik Juul i samarbejde med tekstildesigner Shiva Coley ved at undersøge tekstilers potentialer i forhold til arkitektur og rumlighed samt de byggetekniske udfordringer som overophedning, varmetab, bedre dagslys og akustik.

Fascinationen af tekstiler går helt tilbage til Erik Juuls studietid: ”Tekstiler og arkitektur kan noget helt specielt sammen. De giver den feminine blødhed og sanselighed til de hårde og maskuline materialer som beton, træ og stål. Man kan hive og trække i tekstiler, og de kan skabe nogle andre former for rum. I dag er ny-byggeri tømt for detaljer og dekorationer, og her kan det fleksible tekstil tilføre en stærk æstetisk værdi.”

SoftSpace går skridtet videre
Vi kender allerede tekstiler, der har en række tekniske egenskaber som fx forbedring af akustik eller isolering, ligesom vi naturligvis også bruger tekstiler til at regulere dagslyset med. Men projektet SoftSpace vil gå langt videre end det og udvikle tekstiler til vægbeklædning, gardiner og uderum, som så at sige kan svare på alle de byggetekniske udfordringer sommer og vinter, samtidigt med at de er æstetisk varierede og ikke mindst – produceret bæredygtigt fra start til slut.

”Det ville være fantastisk med et tekstil, der kan det hele. I dag drejer de fleste tekstile løsninger sig udelukkende om det æstetiske udtryk, men vi vil gerne udvikle tekstiler, der kan afhjælpe helt konkrete problemer i vores byggerier som fx på den ene side reducering af varmeindtrængning om dagen og på den anden side varmetab om natten,” siger Erik Juul og nævner nogle af de idéer og tanker, der ligger i SoftSpace:

”Hvad med et tekstil, man kan trække på som en ”dyne” om natten for at holde på dagens varme? Eller noget ”tøj”, så vi kan klæde huset på til enten sommer eller vinter, ligesom vi tager en ekstra trøje på, når vi fryser eller smider skjorten, når det er varmt? Hvis man bruger tekstil som vægge, kan de trækkes til og fra alt efter vejr og årstid. Og kombinerer vi det med, i langt højere grad, at anvende tekstiler udendørs til at skabe rum med, vil de spille en meget større rolle i arkitekturen og have indflydelse på, hvordan vi lever i og med vores bolig. Samtidig skal vi hele tiden huske at have det æstetiske udtryk med, både ude og inde. Vi er jo arkitekter og ikke ingeniører…”

Bæredygtighed er det grundlæggende princip
En stor udfordring – og et væsentligt omdrejningspunkt for SoftSpace – er, at tekstilet i sig selv skal være bæredygtigt, kunne nedbrydes i naturen samt være bæredygtigt produceret.

”Vi vil væk fra de olie- og pvc-baserede tekstiler som fx trevira, men det er ikke helt let, da der er brandkrav om, at tekstiler skal være flammehæmmende, og det er en oliebaseret produktion. Kan vi finde materialer og produktionsmåder, der kombinerer vores tanker og ambitioner omkring funktion, æstetik og bæredygtighed? Det ved vi ikke endnu, men det er meget vigtigt at undersøge mulighederne og blive ved med at forsøge,” fastslår Erik Juul.

Fra Odsherred til Canada
I april fik Erik Juul et stort arbejdslegat fra Statens Kunstfond til udvikling af bæredygtig arkitektur, herunder det videre arbejde med SoftSpace. Projektet undersøger blandt andet de kendte, naturlige materialer bomuld, uld og hør i kombination med nye materialer som tang og søgræs, men også om det er muligt at væve et bæredygtigt, åndbart og isolerende tekstil udelukkende af tang og søgræs. De nye materialer afprøves i forskellige konkrete byggeprojekter.

”Vi er i dialog med Odsherred Kommune om at hjælpe dem af med deres søgræs, som de ellers bruger mange ressourcer på at fjerne fra kommunens strande. Sammen med Odsherred er vi også i gang med at udvikle et projekt, som vi kalder ”Kyst”. Det handler om arkitektur, mad og sundhed, og vi er ved at finde et sted, hvor vi kan bygge et maritimt forsamlingshus af træ og tang ude i vandet. Det bliver et demo-projekt for, hvordan vi kan bruge et tekstil baseret på tang,” fortæller Erik Juul og nævner, at tangtekstiler tilsyneladende har mange sundhedsfremmende egenskaber.

”Fx hævder en tysk producent, som vi er i kontakt med, at mineraler og vitaminer kan frigives fra tangtekstilerne og optages i kroppen. Det skal vi naturligvis have videnskabelig evidens for og samarbejder derfor med professor Susan Løvstad Holdt fra DTU, som er ekspert i tang.”

Afprøvning af nye tekstilers muligheder rækker helt til Canadas vildmark, hvor Erik Juul har tegnet et puma-sikret hus for en dansk bygherre. Huset er snart færdigt, og her skal SoftSpace afprøve nogle forsøg med ude-tekstiler, der kan trækkes for og skærme en stor terrasse. Tekstilerne består af kendte materialer i form af sejldug tilført nye egenskaber som vandtæthed og søgræs til isolering, så tagterrassen udvikles til en slags rooftop shelter.

”Derudover har vi også et interessant samarbejde med Søren Eilersen fra Aarstiderne. Det går ud på at udvikle tekstiler baseret på et organisk grundlag, fx et læderlignende materiale, der er restproduktet fra fremstillingen af fermenteret te.  Lige nu er vi ved at finde ud af, hvordan det kan imprægneres, så det ikke går i opløsning ved kontakt med væske.”

Det kommercielle samarbejde
Sidst, men ikke mindst, er der hele det kommercielle perspektiv. Den endelige ambition er, i samarbejde med en producent, at færdigudvikle og efterfølgende producere bæredygtige tekstiler, som kan klare sig på det kommercielle marked.

”Al den viden vi samler, skal bruges til et kommercielt samarbejde. Det er i sig selv en stor udfordring. Vi er i kontakt med tyske og hollandske producenter af de tangbaserede fibre, som skal spindes til tekstiler og bearbejdes yderligere. Men da markedet for bæredygtige produkter er konstant stigende, skal vi nok finde den rigtige samarbejdspartner,” siger Erik Juul.

Før det kommercielle samarbejde med en producent kan realiseres, skal der udvikles nogle prototyper på tekstiler, der kan svare på de byggetekniske udfordringer. Arbejdet startede i august 2019 og foregår blandt andet på Statens Værksteder for Kunst i København

 

Sejldug tilført nye egenskaber som vandtæthed og isolering med søgræs afprøves til uderum i det pumasikrede hus i Canadas vildmark. Huset er tegnet af Erik Juul.
Sejldug tilført nye egenskaber som vandtæthed og isolering med søgræs afprøves til uderum i det pumasikrede hus i Canadas vildmark. Huset er tegnet af Erik Juul.

Erik Juul arbejder med at udvikle et koncept for maritime forsamlingshuse. Det forventes, at det første skal ligge i Odsherred Kommune, bygget af træ og tang og placeret ude i vandet. I den sammenhæng arbejdes der med at udvikle tekstiler i tang og søgræs til facaden.
Erik Juul arbejder med at udvikle et koncept for maritime forsamlingshuse. Det forventes, at det første skal ligge i Odsherred Kommune, bygget af træ og tang og placeret ude i vandet. I den sammenhæng arbejdes der med at udvikle tekstiler i tang og søgræs til facaden.