Bæredygtige anbefalinger og en genanvendelsesportal

Bæredygtige anbefalinger og en genanvendelsesportal

Udviklingsprojektet Den bæredygtige byggeplads arbejder lige nu med to projekter. I det ene ser vi på bæredygtighed gennem udbudsspecifikationer og i det andet på opbygning af en genanvendelsesportal for bygge- og anlægsaffald. 
 
Top 10 anbefalinger til den bæredygtige byggeplads
Flere bygherrer efterspørger muligheden for at sikre bæredygtighed i selve byggeprocessen. Der er derfor i 'Den bæredygtige byggeplads' startet et projekt, som skal munde ud i en række generiske forslag til, hvilke muligheder en bygherre har for at øge bæredygtigheden af sine byggepladser gennem udbudsspecifikationer. Det handler bl.a. om udbudstekniske krav samt om, hvordan der skabes et incitament for entreprenøren til at spare på energien uden, at det berører kvaliteten af arbejdet.
 
Projektet skal bl.a. gennemføres ved en række workshops og/eller arbejdsgrupper. Vi inviterer medlemmer af InnoBYG og andre interesserede aktører fra branchen til at deltage således, at alle vinkler og muligheder kan blive belyst. På baggrund af resultaterne udarbejder vi en brugbar liste med konkrete anbefalinger til den bæredygtige byggeplads. En særskilt invitation til arbejdsgrupperne vil komme senere. Du kan holde dig opdateret via bloggen og InnoBYGs nyhedsbrev.
 
Listen skal gøre det nemmere og mere overskueligt for bygherren at se, hvilke ventiler, der kan stilles på i forhold til at opnå en bæredygtig byggeplads. Det bliver en slags anbefalingernes "top 10-liste".
 
Projektet bliver varetaget i et samarbejde mellem Teknologisk Institut og DTU Byg. DTU Campus Service deltager med viden, spørgsmål og aktuelle byggecases. Der er stadig mulighed for at udvide deltagerkredsen, så kontakt projektleder Ane Mette Walter, hvis du har lyst til at være med i arbejdet.  
 
Genanvendelsesportal udvikles i samarbejde med BASIT
Udviklingsprojektets andet fokusområde er 'Genanvendelsesportalen', som vi arbejder på sammen med MMV virksomheden BASIT.
 
Formålet med portalen er, at håndværksvirksomheder kan komme af med byggeaffald på en hensigtsmæssig og økonomisk måde. Samtidig kan andre håndværksvirksomheder, der skal bruge materialer, finde og købe dem til en god pris. Affald bliver på den måde til genanvendelige materialer, som har en reel værdi for køber. Sælger kan tjene lidt på materialerne og spare omkostningerne til bortskaffelse.
 
Projektet skal ses som et led i dannelsen af en infrastruktur omkring genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Derudover vil emner som miljøskadelige stoffer, gældende lovgivning og den tekniske kvalitet af affaldet blive inddraget.


Kommentarer