Om projektet

Projektbeskrivelse

Der er med rette stor politisk, miljø- og erhvervsmæssig interesse for grøn omstilling i industrien. Når økonomisk vækst går hånd i hånd med en mindre belastning af miljøet og naturens ressourcer i form af grønne innovative produktionsmetoder og løsninger, kan danske virksomheder distancere sig fra simpel priskonkurrence, og skabe varig vækst og beskæftigelse baseret på komplekse, ressourceeffektive og videnintensive produkter og services.

Skal potentialerne ved grøn omstilling realiseres, er det ikke nok blot at udvikle mindre miljøbelastende løsninger i teknisk forstand. Den fulde økonomiske og miljømæssige effekt opnås først, når tekniske løsninger spiller sammen med deleøkonomiske forretningsmodeller, der tillader den enkelte virksomhed at indgå i ressourceoptimerende – eller -reducerende samarbejdsrelationer. For mange virksomheder betyder grøn omstilling, derfor også nye og ukendte krav til åbenhed ift. f.eks. deling af ressourcer og tæt involvering af (nye) samarbejdspartnere, kunder og brugere i udviklingen af løsninger og nye forretningsmodeller. Rådgivning af god kvalitet er en ressource og sikkerhed for virksomhederne i omstillingsprocessen, og det er afgørende, at rådgivningen er tilpasset virksomhedernes behov for netop at reducere risikoen i omstillingen. Virksomhedsrepræsentanter, der selv har prøvet kræfter med grøn omstilling siger: ’Vi er 100 % afhængige af vores rådgivere, og dem vi arbejder sammen med’, og ’Vi har haft stor brug for eksterne rådgivere’1 Det er derfor ikke uden grund, at EU udpeger videnservice
som et spirende vækstområde2.

Innovationsnetværk Service Platform og Innovationsnetværket Livstil – Bolig & Beklædning har begge medlemmer og ekspertise inden for videnservicerhvervene. Vi vil derfor adressere ovenstående udfordringerne via et tværfagligt læringsforløb for rådgivere, som løbende kvalificeres og formidles i samarbejde med bl.a. Innovationsnetværkene InnoBYG og INBIOM.

Projektets formål er at opkvalificere videnrådgivere, så de kan levere sammensatte og virksomhedstilpassede rådgivningsydelser, der fører til innovative og grønne løsninger i flere brancher med særligt fokus på tekstil- og møbelbranchen.

Projektet vil, med afsæt i en strategisk design-tilgang til deleøkonomiske3 forretningsmodeller, udvikle bæredygtige løsninger inden for to miljø- og ressourcebelastede industriområder tekstil og møbler.