Naturlig dreven radonsikringseffektivitet året rundt

Naturlig dreven radonsikringseffektivitet året rundt

Projektbeskrivelse
Der er krav til radonindholdet i bygninger opført efter Bygningsreglementet 2010, hvorfor indstrømningen af radon i nybyggeri skal begrænses.

Byggeri fra før 2010 har ikke haft de samme krav. Radonsikring af nybyggeri og eksisterende bygninger er essentielt for et indeklima, der ikke er sundhedsskadeligt. Der findes flere løsninger, der enten er drevet ved tilførsel af energi eller baseret på naturlige kræfter. Radon anbefales målt i fyringssæsonen, hvor temperaturforskellene mellem inde og ude er størst og bygningerne derved har størst termisk drivkraft, og hvor bygningerne holdes mest tæt mod udeklimaet. Naturligt drevne løsninger bliver derfor ikke undersøgt i de øvrige tre sæsoner; forår, sommer og efterår.

Indledende registreringer på Teknologisk Institut giver indikationer om, at radonniveauerne øges over sommeren, når afhjælpning er sket med naturligt drevent aftræk ved anvendelsen af et radonsug, hvor skorstenseffekten sikrer trækket og dermed lufttryks-sænkningen under gulvkonstruktionen.

Projektet skal undersøge effektivitet af radonsug med naturligt aftræk set i forhold til variationen hen over året, dvs. forholdene i overgangssæson og sommer følges, for derved at undersøge om der er en indikation af, at drivkræfterne ikke er tilstrækkelige til at sikre et acceptabelt radonindholdet i bygningen hele året.

Projektpartner Frisesdahl oplever størst efterspørgsel på mekanisk drevet (aktivt) radonsug til afhjælpning, da bygherrer ofte ikke føler sig sikre på afhjælpning ved naturligt drevet (passivt) aftræk. Et mere sikkert grundlag og henvisning til udviklingsprojektet vil give de bæredygtige radonafhjælpninger bedre dokumenteret virkning og større plads i markedet, hvis det viser sig, at naturligt aftræk er tilstrækkeligt.

Målgruppe
Målgruppen for projektet er primært private bygherrer, dvs. boligejere. I henhold til radonkortlægning er målgruppen særligt Sydfyn, Midtsjælland, Møn, Vest-lolland og Bornholm, men generelt relevant for hele landet. Derudover er den viden projektet genererer særligt interessant for videninstitutioner og rådgivere.