Projektblog

WORKSHOP #3 viste, at lyd og støj er vigtige parametre, men også i høj grad individuelle parametre!

Den tredje og sidste workshop afholdt af projektet ”Totalværdi & Indeklima” om emnet ”Lyd” torsdag d. 10. november 2016 viste, at lyd/støj er en vigtig parameter for vores velvære og præstationsevne, men også at det i høj grad er en subjektiv parameter, der er individuel fra individ til individ og ikke mindst arbejdssituation.

Workshoppen bød på en gennemgang af projektet samt en kort præsentation af en spørgeskemaundersøgelse vedrørende totaløkonomi og totalværdi ift. indeklimaet. Jesper Kristiansen, Seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, holdt et oplæg om betydningen af lyd og støj for menneskers velvære og præstationsevne.

Oplæggene skabte en god grobund for workshoppens hovedformål: Dagens diskussion. Deltagerne tog aktivt del i diskussionen om, hvordan vi kan inkludere lyden i en totaløkonomisk beregning og totalværdi tankegang. Der var især fokus på, at lyd og støj vides at påvirke menneskers velvære, men at der ikke er samme viden på området om, hvordan lyd og støj påvirker produktiviteten. Der var enighed om, at lyd og støj mange gange opfattes individuelt, og at det i høj grad afhænger af eksempelvis arbejdssituationen, ift. opfattelsen om, at lyd/støj kan være generende.

Alt i alt en vellykket sidste workshop med gode inputs fra deltagerne, og en god grobund for det endelige og sidste arbejde i projektet.