Om projektet

Projektbeskrivelse

Sammen med RoboCluster og Brandbase, har InnoBYG fået bevilliget dette projekt af Industriens Fond. RoboCluster er projektleder.
Projektet indeholder tre aktivitetsniveauer der alle bevæger sig i retning af den færdige guide, som projektet skal munde ud i: 
  • Nærkontakt
    Projektet vil foretage en antropologisk undersøgelse af, hvilke mentale og praktiske barrierer og støtter der er i forbindelse med implementering af automatisering og robotteknologi i byggebranchen.
  • Nye Horisonter
    På baggrund af den indsamlede viden fra første fase tilrettelægges tre workshops med forskere indenfor disciplinerne (for)brugerindsigt, organisations- og forretningsudvikling, branding og internationalisering.
  • Guide til fremtiden
    Med udgangspunkt i første og anden fase udarbejdes en operationel guide, som samler viden og resultater fra projektet til en manual i brugerdrevet produktudvikling og international branding. Manualen er målrettet mindre virksomheder generelt, men givet baggrunden i projektet vil den konkret referere til bygge-, robot- og automatiseringsbranchen.
 

MÅLSÆTNING
Projektet forventer, at virksomheder, som arbejder med udvikling af robot- og automatiseringsteknologier til byggebranchen, vil udvikle et nyt perspektiv på mulighederne for værditilvækst. Dernæst at de er blevet mere opmærksom på strategisk branding og værdien af andre parametre end de rent tekniske, og at de er blevet mere åbne for en markedsorienteret tilgang til produktudvikling og en mere tværfaglig værdikædetænkning.

Denne nye viden og ændrede forståelse vil forbedre deres muligheder for at differentiere sig og dermed skabe værdi på det globale marked.
 
På længere sigt håber projektet, at resultaterne fra projektet vil sprede sig til resten industrien, da udfordringerne og løsningsmodeller i stor udstrækning er generiske.
   
Bevilling
Projektet løber fra 1. oktober 2016 - 31. december 2017, og har et budget på kr. 1.393.400. 
Heraf bevilger Industriens Fond kr. 1.280.000.