Persondataforordning

- oplysninger om virksomhedsoplysninger

  • 15. december 2017

Videregivelse af ansøgningsdata til statistiske og videnskabelige formål

Innovationsnetværkene videregiver virksomhedsoplysninger om bl.a. virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer til Styrelsen for Forskning og Uddannelses InnovationDanmark-database.

InnovationDanmark-databasen bliver alene anvendt til statistiske og videnskabelige formål.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse vil efter anmodning fra tredjepart udlevere InnovationDanmark-databasen til statistiske og videnskabelige formål. Typisk er tredjepart andre offentlige institutioner (f.eks. universiteter og ministerier) og private konsulenter, der udfører en analyse- eller evalueringsopgave for en offentlig institution.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan oplyse om, hvem der har fået udleveret databasen til statistiske og videnskabelige formål.

Yderligere spørgsmål om InnovationDanmark-databasen kan rettes til innovationsnetværkets sekretariat eller Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte skal generelt oplyse, at oplysning om og videregivelse af oplysninger til henholdsvis InnovationDanmark databasen og de nævnte offentlige og private interessenter kan ske med hjemmel i persondatalovens §§5, 6 og 28.