Passivhus.dk

Passivhus.dk

Passivhus.dk er Månedens Medlem i juli 2015.

Passivhus_logo

Hos Passivhus.dk er kernekompetencen ekspertviden om energieffektiv renovering og nybyggeri. Udgangspunktet for Passivhus.dk var oprindeligt godt indeklima og miljøbelastning kombineret med en almindelig totaløkonomi, men vi har også fokus på kvalitet i byggeriet og tilbyder kvalitetskontrol i lavenergibyggeriet og stikprøvekontrol på byggepladserne. På den måde er vi med til at sikre, at bygherren får den kvalitet, der forventes. Vi tilbyder desuden specialrådgivning ved energirenovering og nybyggeri, fra bygherrerådgivning eller konkurrenceopstart til driftsfasen.

Passivhus.dk kvalitetssikrer af klasse 2020, passivhuse og andre energimæssigt ambitiøse byggeprojekter. Kvalitet er et særligt nøglebegreb i passivhuse, og passivhuskonceptet har været kendt i den danske byggebranche siden år 2000. Det er det tyske Passivhaus Institut, der udpeger firmaer og institutioner til at certificere passivhuse efter skrappe energimæssige krav. Passivhus.dk er et af disse, og det første i Danmark.

Foruden rådgivning, kvalitetskontrol og certificering, arrangerer Passivhus.dk også studieture, seminarer og konferencer. Sammen med DTU Byg og KADK arrangerer vi i fællesskab den kommende konference 7PHN Bæredygtige Byer og Bygninger, som støttes af bl.a. InnoBYG, Realdania og FBBB. 7PHN Bæredygtige Byer og Bygninger er den eneste anerkendte, videnskabelige konference om energieffektivt og bæredygtigt byggeri, som jævnligt besøger Danmark. Denne gang holdes 7PHN i København 20.-21. august.

7PHN programmet er omfattende og favner ca. 80 bidrag fra foredragsholdere, der fremlægger hver deres problemstilling, prominente keynote speakers, aktuelle workshops og matchmaking på tværs af faggrænser. Både arkitekter, forskere, ingeniører, producenter, entreprenører og bygherrer deltager traditionelt på konferencen.

Formand for FN's generalforsamling Mogens Lykketoft åbner konferencen med budskabet om, at vi i et bæredygtigt samfund er nødt til at se på kvaliteten af væksten. Andre faglige keynote speakers er arkitekt og professor Walter Unterrainer, ingeniør Nick Grant og civilingeniør og professor Kristian Hertz.

Passivhus_bygning

Du kan se hele det foreløbige program og tilmelde dig konferencen her

Hvorfor er Passivhus.dk medlem af InnoBYG?

Vi har stor nytte af at være medlem af og samarbejde med InnoBYG, da vi herigennem kan netværke og udveksle viden og erfaringer. InnoBYG tager mange af de emner op, som vi også har på dagsordenen under 7PHN konferencen og derved hjælper vi hinanden med at sprede budskaberne.

Hvad er vores holdning til kvalitet i byggeriet?

Et af de vigtigste temaer, vi tager op på 7PHN konferencen er netop kvalitet i byggeriet - eller mangel på samme. Dette forekommer både i projektering, udførelse og idriftsættelse; også i energieffektivt og bæredygtigt byggeri. Vi ønsker en diskussion af, hvordan vi kommer den manglende kvalitet til livs, anerkender at der er problemer og sammen finder en vej. Hvis bæredygtige bygninger skal holde i 100 år, så er dette en problemstilling vi skal tage hånd om i branchen.

Læs mere om kvalitet i byggeriet her og her


Kommentarer