Samspil mellem bæredygtighed, brandsikkerhed og økonomi

Samspil mellem bæredygtighed, brandsikkerhed og økonomi

 Nyt udviklingsprojekt om byggematerialer søsat
- samspil mellem bæredygtighed, brandsikkerhed og økonomi 

DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er tovholder på et nyt udviklingsprojekt under InnoBYG om byggematerialer og brand. Projektet er finasieret af RTI - Rådet for Teknologi og Innovation.

Udviklingsprojektet har til formål at opbygge og formidle viden om, hvordan byggematerialer med svage brandtekniske egenskaber (fx komposit, plast, skummaterialer eller organiske materialer) kan anvendes uden at tilsidesætte hensynet til brandsikkerhed i byggeriet. Den opnåede viden skal fremme innovationen af energieffektive byggematerialer, så byggeriet får nye muligheder for at optimere balancen mellem bæredygtighed, brandsikkerhed og økonomi.

Ambitionen er at gøre det nemmere og billigere at introducere materialer i nye kombinationer inden for rammerne af den eksisterende lovgivning.

 

Værdiskabende aktiviteter til gavn for hele branchen

  Projektet vil blive realiseret gennem følgende overordnede aktiviteter:

  • Afdække hvilke brandtekniske udfordringer, branchen ser som de største barrierer for udviklingen af mere energieffektive produkter til energirenovering og nybyggeri - både nu og frem mod 2020.
  • Gennemføre matchmaking og udvikle partnerskaber mellem vidensinstitutioner, byggevareproducenter og rådgivere med henblik på fælles forskningsprojekter, fx i form af innovationskonsortier.
  • Introducere anvisninger og eksempler på konstruktionsløsninger, hvor brændbare men energieffektive byggematerialer indgår i samspil med andre materialer - og samlet set lever op til de lovkrav, der er for bygningens sikkerhed.
  • Undersøge muligheder for forretningsudvikling inden for nye kombinationer af energieffektive byggematerialer.

   

Samarbejde på tværs skal skabe videnløft
Der vil specielt være fokus på to konkrete applikationsområder: 'Udvendig facadebeklædning' og 'Sandwichkonstruktioner'. Hensigten er at etablere et bredt funderet samarbejde med producenter, rådgivere og entreprenører, som sikrer fokus på relevans og kommercielt potentiale.

Projektet vil byde på et markant videnløft i form af de nyeste erfaringer og best practice, komparative brandtests og effektiv videnspredning til de involverede parter og generelt til InnoBYGs medlemmer.


Åbent for andre interessenter
Interesserede virksomheder har mulighed for at deltage i projektet og den vej bidrage til pragmatiske og anvendelige løsninger. Kontakt projektkoordinator Anders Dragsted, and@dbi-net.dk / tlf. 51 80 01 39 eller projektleder Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk / tlf. 61 20 16 63.

Pressemeddelelse udsendt af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Jernholmen 12, 2650 Hvidovre E-mail: dbi@dbi-net.dk Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 www.dbi-net.dk