Nyhed

 • 13. november 2020

Bliv medlem af den nye erhvervsklynge - gratis frem til 30. juni 2021

Et nyt samlingspunkt for alle i bygge- og anlægsbranchen, som ønsker viden og samarbejde om innovation, grøn omstilling og ny teknologi

Branchens nye erhvervsklynge er resultatet af en sammenlægning af en række eksisterende organisationer og netværk indenfor byggeri og anlæg i Danmark. Formålet er at skabe ét stærkt samlingssted for alle i bygge- og anlægsbranchen – både virksomheder, vidensinstitutioner og det offentlige – om fremtidens bæredygtige og digitale teknologier, smarte byer og lokalområder, innovation, forretningsudvikling, produktivitet, vækst og internationalisering.

Erhvervsklyngen dækker hele Danmark med hovedkontor i Albertslund, regionale kontorer i Odense og Aalborg, filialkontorer i Næstved og Midtjylland. Der bliver desuden et tæt samarbejde med BLOXHUB i København og med Gate 21’s kontor på Lolland og dermed kobling til Femern-projektet.

For at give medlemmerne mulighed for at opleve, hvad den nye klynge kan tilbyde, er det gratis at være medlem helt frem til den 30. juni 2021.

Fra den 1. juli 2021 er det årlige kontingent følgende: 

Kategori Kontingent kr./år
Virksomheder med 1-5 ansatte 2.000
Virksomheder med 6-25 ansatte 5.000
Virksomheder med 26-100 ansatte 8.000
Virksomheder med >100 ansatte 20.000
Vidensinstitutioner 20.000
Brancheorganisationer, klyngeorganisationer o.lign. 20.000
Offentlige organisationer* 20.000
Associeret samarbejdspartner 0

 

*For kommuner skelner vi mellem kollektive og individuelle medlemmer. Ring til os, hvis din kommune ønsker at være medlem.

Et medlemskab giver alle medarbejderne i din organisation adgang til erhvervsklyngens ydelser.

Dine medlemsfordele

Klyngen for Byggeri og Anlæg arbejder med udgangspunkt i din virksomheds behov og vi tilbyder en bred vifte af aktiviteter i hele Danmark. Som medlem får du:

Nye forretningsmuligheder, der ses på bundlinjen

 • Samarbejde med og synlighed over for potentielle offentlige og private kunder og bedre forståelse af deres behov.
 • Mulighed for at deltage i markante innovationsprojekter sammen med førende vidensmiljøer, nytænkende bygherrer og andre virksomheder i branchen, hvilket delvist vil være finansieret gennem ekstern funding.
 • Mulighed for at deltage i sparringsforløb og samarbejdsprojekter med bistand fra videnspartnere.
 • Adgang til de vigtigste internationale markeder via informationsmøder og studierejser i samarbejde med internationale samarbejdspartnere.
 • Mulighed for at demonstrere løsninger i Europas største Living Lab for Smart City-teknologier, der besøges af et stort antal internationale delegationer.
 • Adgang til et fagligt team af medarbejdere, som kan hjælpe med at spotte, opdyrke og styrke nye forretningsmuligheder og markeder.

Ny viden og styrkelse af dit faglige netværk

 • Adgang til en lang række faglige arrangementer som afholdes fysisk og online
 • Mulighed for at netværke med hundredvis af andre medlemsvirksomheder
 • Adgang til erhvervsklyngens temaspecifikke netværksgrupper om de vigtigste og mest aktuelle emner i branchen
 • Adgang til den nyeste forskning og samarbejde med danske og internationale universiteter og vidensinstitutioner
 • Kompetenceudviklingsforløb, der matcher din virksomheds strategiske behov

Læs mere om den nye klynge og meld dig ind her