Nyhed

  • 28. juni 2016

Totalværdi & Indeklima - invitation til workshop

Du er inviteret til tre InnoBYG workshops om Totalværdi & Indeklima.

Tiden er nu moden til at forsøge at få konsekvenserne ved indeklimatiltag inkluderet i totaløkonomiske betragtninger. I bedste fald vil et indeklimatiltag kunne betale investeringen hjem inden for en overskuelig periode.


Forud for de kommende tre workshops, har der været afholdt et kick-off møde i april, hvor der blev debatteret hvad totaløkonomiske betragtninger kan tilføre byggeriet, og hvilke indeklimaparametre man kan forestille sig være inkluderet i totaløkonomi.

På baggrund af de indledende erfaringer afholdes nu tre workshops med hvert sit overordnede tema:

Workshop #1: Luft og temperatur, 5. september 2016
Workshop #2: Lys, 10. oktober 2016
Workshop #3: Lyd, 10 november 2016

Tilmeldning til en eller flere workshops sker via mail til empda@byg.dtu.dk senest dagen før den enkelte workshop.

Læs mere i invitationen