Presse

  • 16. maj 2018

Byggebranchens digitale revolution hedder Build 4.0

Forandringens vinde blæser i byggebranchen og varsler nye tider. Teknologi, automatisering og digitale værktøjer indtager i stigende grad byggeriet, i takt med at begreber som VDC, 3D print, IoT, sensorer, VR og BIM bliver stadig mere almindelige - og anvendelige i branchen.

Byggebranchen står overfor en revolution i form af nye teknologier – bedre kendt under begrebet Build 4.0. Begrebet introducerede InnoBYG, Teknologisk Institut og BLOXHUB i 2017, som byggeriets pendant til Industri 4.0. Build 4.0 omfatter bl.a. brugen af ny teknologi og digitalisering i bygge- og anlægsbranchen.

I InnoBYG, som arbejder med både bæredygtighed i byggeriet samt innovation i branchen, er Build 4.0 en uundgåelig del af både nutidens og fremtidens byggebranche og netværket har allerede sat gang i flere udviklingsprojekter inden for området.

"Siden 2010 har InnoBYG haft fokus på det bæredygtige byggeri, men gennem de seneste år er det blevet åbenlyst, at bæredygtigheden og teknologien skal spille sammen, hvis byggebranchen for alvor skal bidrage til den grønne omstilling og samtidig højne produktiviteten", siger Grith Bech-Nielsen, netværksleder i InnoBYG.

Tværfagligheden essentiel
En række af de seneste udviklingsprojekter InnoBYG har igangsat omhandler både brug af eksisterende teknologier, fx 3D print, droner og robotter, men også processer og tværfagligt samarbejde har været omdrejningspunkt i projekterne.

"Vi har bl.a. deltaget i et tværfagligt projekt støttet af Industriens Fond. Her arbejdede vi sammen med to andre innovationsnetværk, RoboCluster og Brandbase, og har bl.a. udviklet en guide til robotudvikling på arbejdspladser – med byggeriet som case", siger Grith Bech-Nielsen.

Og netop tværfagligheden er vigtig. Ifølge Grith Bech-Nielsen, kan byggeriet ikke løfte Build 4.0 alene.

"Vi har brug for viden fra fx robotindustrien. Men samtidig har de brug for os, for det er nødvendigt med et indgående kendskab til de specifikke udfordringer, der er i byggeriet, hvis vi skal udvikle de rigtige teknologier, fx til byggepladserne", understreger Grith Bech-Nielsen.

Toget har forladt perronen
Den 31. maj, har InnoBYG, Teknologisk Institut og BLOXHUB dedikeret en hel dag til Build 4.0, med en stort anlagt konference, som bl.a. åbnes af Erhvervsminister Brian Mikkelsen, som for nylig lancerede "Strategi for Danmarks digitale vækst".

"På konferencens første del kigger vi bredere end bygge- og anlægsbranchen og det bliver spændende at høre Ministerens oplæg og hans perspektiver i forhold til den digitale vækst. Vi får desuden besøg af MADE, hvor Industri 4.0 er i fokus – her er jeg sikker på, at vi også kan få mange spændende input vi kan bruge i bygge- og anlægsbranchen", siger Grith Bech-Nielsen.

Eftermiddagen er opdelt i 2 spor, hvor deltagerne enten kan dykke ned i design og projektering eller produktion, udførelse og koordinering på tværs af værdikæden.

Det er gratis at deltage i konferencen og Grith Bech-Nielsen sender en kærlig opfordring til bygge- og anlægsbranchen om at stige ombord på Build 4.0-toget, som har forladt perronen.

"Vi går en spændende tid i møde i bygge- og anlægsbranchen og det er blot et spørgsmål om tid, før fx robotter og droner vil være en naturlig del af en byggeplads. Allerede nu findes der løsninger, som fx kan afhjælpe nedslidning af bygningsarbejdere. Men vi skal omfavne teknologiens indtog og være åbne overfor samarbejde med aktører fra andre brancher og værdikæder. Sammen kan vi lave de rette løsninger – til gavn for mennesker og miljøet", siger Grith Bech-Nielsen og understreger, at Build 4.0 er en forudsætning for de virksomheder, som ønsker at stå stærkt i fremtidens globale og intensive konkurrence, hvor både teknologi, digitalisering og bæredygtighed bliver vigtige parametre i konkurrencen om kunderne.

Faktaboks
I 2017 lancerede InnoBYG www.build40 websitet i samarbejde med Teknologisk Institut og BLOXHUB. Der er desuden oprettet en LinkedIngruppe om emnet samt en netværksgruppe, som InnoBYG faciliterer. Den 31. maj 2018 afholder partnerne bag initiativet desuden en gratis konference under overskriften Build 4.0 - teknologi, automatisering og digitalisering forandrer byggebranchen. Tilmelding via www.innobyg.dk