Presse

  • 1. november 2017

Fælles fodslag om det vigtige indeklima

Når vi taler om bæredygtighed i byggeriet, så er indeklima en uundgåelig del af samtalen. For indeklima er en vigtig parameter i forhold til vores sundhed og velbefindende, når vi opholder os indendørs. InnoBYG lancerer nu en vejledning, som skal ensrette beregningsmetoden i branchen så der kommer bedre styr på det komplekse indeklima.

I samarbejde med branchen, har SBI og Teknologisk Institut udarbejdet en branchevejledning for indeklima, som lanceres på Building Green 2017. Vejledningen som er udarbejdet i et InnoBYG projekt, er støttet af Realdania og Styrelsen for Forskning og Innovation. Det er virksomhederne MOE og Niras, som har udarbejdet størstedelen af vejledningen og dermed kommer en stor del af inputtet direkte fra branchen og fra dem, som kender behovet for en fælles vejledning og beregningsmetode.

Nadja Lynge Lyng fra Teknologisk Institut er delprojektleder for branchevejledningen, og hun ved, at behovet for vejledningen er stort.

"Rigtig mange i byggebranchen taler om indeklima, men det er vanskeligt at omsætte de gode intentioner til praksis. Der er mange faldgruber og eksempler på, at indeklimaet ikke er tilfredsstillende i både renoverede bygninger og nybyggeri og derfor kan det være en udfordring at sikre, at indeklimaet i det fremtidige byggeri bliver fornuftigt. Derfor er den her vejledning så vigtig", siger Nadja Lynge Lyng.

En kompleks størrelse
Indeklimaet er noget af det mest komplekse ved et byggeri. Det er en kombination af udeklimaet, klimaskærmen, de tekniske løsninger og de mennesker, som bruger bygningen. Derfor er det heller ikke særligt let at ”regne” på. Når der gennemføres en indeklimaberegning, er der behov for faglig viden for at undgå at vælge forkerte forudsætninger, ellers er der stor risiko for at få fejlbehæftede resultater. Det kan være et problem da indeklimaberegningen ofte danner grundlag for valg af løsninger til det endelige byggeri, hvilket kan medføre, at de implementerede løsninger ikke fører til et tilfredsstillende indeklima. 

"Lige nu ligger en indeklimaberegning til grund for al projekteret indeklima i nye byggerier og større renoveringer. Det kan være i form af den helt simple ”håndregning”, brug af light-modulet sommerkomfort til beregning af termisk indeklima i boliger, som er integreret i BE15 energiberegningsværktøjet, der er obligatorisk til dokumentation for overholdelse af energirammen i nybyggeri. Det kan også være i form af en dynamisk indeklimaberegning, fx via BSIM, IES Virtual Environment, IDA ICE eller lignende software-programmer. Den sidste beregningsmetode bruges typisk ved lidt større byggerier som dokumentation for, at indeklimaet overholder de intentioner en bygherre måtte have", forklarer Nadja Lynge Lyng.

Indeklimaberegninger er meget afhængige af data og forudsætninger og dermed forståelsen for, hvordan de enkelte bygningskomponenter, teknik, vejrdata, personer osv. påvirker hinanden. Men også byggeøkonomi og -proces påvirker en indeklimaberegning.

"Nogle ser ”bare” indeklimaberegningen som noget der skal overstås og gøres billigst muligt. Men det giver ikke bedre byggeri – og det har i lang tid været lidt som i det vilde vesten og derfor er der et stort behov for vejledninger, så vi sikrer bedre indeklimaberegninger", forklarer Nadja Lynge Lyng.

Viden og indsigt essentielt
For netværksleder i InnoBYG, Grith Bech-Nielsen, har det været en vigtig del af projektarbejdet i InnoBYG, at netop indeklimaet kommer på dagsorden.

"Der er et udtalt behov for at få skabt et gennemsigtigt grundlag for, hvordan man skal regne på indeklimaet – hvad er minimumskrav til data, hvordan skal man læse og evaluere resultaterne osv. Derfor er vi rigtig glade for de to projekter og de resultater, de har skabt. Det har været en fornøjelse at følge den gruppe af projektdeltagende rådgivere, som er rigtig fagligt dygtige og som leverer gode analyser og beregninger af indeklimaet. De har også selv en interesse i, at vi får løst de udfordringer, der er med indeklimaet. Mange rådgivere oplever den manglende viden på området som en udfordring og konsekvensen bliver bygninger med dårligt indeklima og den manglende konsensus og viden kan faktisk være en af de primære årsager til, at det ofte går galt med indeklimaet i moderne bygninger – både nybyggeri og renoveringer. Der er et behov for folk i branchen, som har den rette viden og indsigt til at lave disse beregninger, derfor er et fælles værktøj, som kan hjælpe med at ensrette beregningerne meget velkomment" siger Grith Bech-Nielsen. 

Hun understreger dermed, at branchevejledningen er et meget vigtigt tiltag for at for at øge fagligheden bag indeklimaberegninger og dermed sikre et godt indeklima i danske bygninger. Hun fortæller desuden, at branchevejledningen er udformet, så der kan henvises til den i byggeprogrammer og måske endda engang i bygningsreglementets vejledningstekst i kapitel 6.  

Også fokus på totalværdi
I et andet InnoBYG projekt, med DTU og Teknologisk Institut i spidsen, har fokus også været på indeklima, og projektet står også bag et nyt beregningsværktøj, som skal hjælpe med at synliggøre de økonomiske gevinster ved et bedre indeklima i en bygning. Værktøjet er udviklet i et 2-årigt InnoBYG projekt med titlen Totalværdi og indeklima.

Professor Geo Clausen fra DTU har været projektleder og hans forhåbning er, at det nye beregningsværktøj kan give brugerne nemmere adgang til at vise, at det kan betale sig at investere i et sundt indeklima.

"Vi har lavet et beregningsværktøj, som er simpelt at anvende. Værktøjet skal ses som et dialogværktøj for rådgivere som de kan bruge til at gennemgå en bygnings indeklimaforhold med bygningens ejer. Værktøjet kan skabe incitament for beslutningstageren til at foretage forbedringer af indeklimaet og giver et overblik over, hvad det potentielt kan give på bundlinjen for den enkelte bygning. Det kan være en stor hjælp at bruge værktøjet, før der bliver igangsat større undersøgelser, renoveringer og investeringer", siger Geo Clausen.

Du finder begge værktøjer online på www.innobyg.dk og i InnoBYGs stand (125) på Building Green.