Presse

  • 10. februar 2016

Netværk skaber stærkt partnerskab om bygningsrenovering

REBUS er navnet på det nye samfundspartnerskab som Innovationsfonden netop har bevilliget 35 millioner kr. til. Med 8 millioner fra Realdania og 6 millioner fra GI samt medfinansiering fra en række af byggeriets stærke virksomheder, har REBUS et samlet budget på ca. 81 millioner kr. Projektet har fokus på bæredygtig energirenovering – og grundlaget for partnerskabet blev dannet i InnoBYG.

Hvad kan man bruge et netværk til? Er det ikke bare en kaffeklub og får man overhovedet noget ud af at ”netværke”? De spørgsmål er ikke ukendte for netværksleder i InnoBYG, Kasper Lynge Jensen, og hans svar er egentlig ret enkelt.

”Du får hvad du giver i et netværk. Hvis du selv investerer tid og energi i dit netværk, så er min oplevelse, at det kommer tifold tilbage. Men det er klart, at du selv skal engagere dig og fx være opsøgende til arrangementer. Er du klar til at dele din viden, så kan du få en masse retur”, siger Kasper Lynge Jensen.

Et helt konkret eksempel er det nystartede samfundspartnerskab, REBUS. De første sten til det stærke partnerskab, hvor NCC, Saint-Gobain, COWI, Henning Larsen Architects, Frederikshavn Boligforening, Himmerland Boligforening, SBi/Aalborg Universitet, DTU og Teknologisk Institut arbejder tæt sammen, blev nemlig lagt i InnoBYG.

Dengang hed partnerskabet Inno+ og der blev gjort en masse benarbejde i InnoBYG-regi, for at få samlet et stærkt partnerskab. InnoBYG afholdt blandt andet et branchemøde sammen med Energistyrelsen, hvor 170 personer fra byggebranchen deltog. Det var desuden i InnoBYG regi der blev arbejdet for, at bygningsrenovering blev politisk prioriteret i det såkaldte Inno+ katalog, som blev udarbejdet i 2013.

”REBUS er et fremragende eksempel på, hvad et godt netværk kan. Det kan skabe stærke relationer og samarbejde på tværs af en branche med så mange aktører som i byggeriet. Det er altså lidt af en bedrift, hvis du spørger mig”, siger Kasper Lynge Jensen.

Også styregruppeformand for InnoBYG, Michael H. Nielsen, som til daglig er direktør i Dansk Byggeri, er tilfreds med outputtet.

”I projekter som samfundspartnerskabet REBUS, må vi ikke glemme fundamentet. Og det blev lagt i InnoBYG. Nu er det op til partnerskabet at realisere de opstillede mål om 50 % lavere energiforbrug efter renovering, 30 % mindre ressourceforbrug under renovering samt 20 % øget produktivitet i renoveringsprocessen. Samfundspartnerskabet er vigtigt for branchen og projektet vil være med til at skabe nye forretningsområder for branchens virksomheder. Samtidig er REBUS en oplagt mulighed for at vise, at vi kan udvikle og innovere på tværs af aktørerne i byggeriet, så der bliver skabt nye effektive forretningsmodeller. Jeg mener det er væsentligt, at byggeerhvervet er i stand til at kvalificere sig til at gennemfører et samfundspartnerskab, der kan anvise nye veje og muligheder samt anskueliggøre, at offentlige midler til innovation i byggeriet er godt givet ud”, slutter Michael H. Nielsen.

Vil du vide mere? Kontakt:
Netværksleder, Kasper Lynge Jensen, kalj@teknologisk.dk, 72 20 16 64
Direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, mhn@danskbyggeri.dk, 72 16 01 75