Presse

  • 24. januar 2018

Udenlandske erfaringer skal styrke danske bygge- og anlægsvirksomheder

Internationalt vidensamarbejde skal styrke danske virksomheder. Derfor har Innovationsnetværket InnoBYG søgt tre nye projekter, hvor formålet er netop dette. De tre projekter er nu bevilliget og omhandler henholdsvis højhuse i træ, 3D print i beton og undersøiske tunneller.

Gennem det seneste år, har InnoBYG haft fokus på at styrke sit internationale samarbejde med det formål at få ny viden hjem til danske SMV'er så de kan stå stærkere i den globale konkurrence. I 2017 afsluttede netværket to internationale projekter og primo 2018 starter tre nye op. En bevidst strategi, siger netværksleder Grith Bech-Nielsen.

"Med de tre nye internationale projekter, kigger vi ud i verden på steder, hvor de faktisk ved mere end os om de emner, vi skal arbejde med. Videnhjemtagning til vores små- og mellemstore virksomheder er et af de områder vi har særligt fokus på og derfor giver det rigtig god mening, at vi ser på netop højhuse i træ, 3D print i beton og undersøiske tunneller", siger Grith Bech-Nielsen.

Og netop de tre fagområder er højaktuelle, hvis man ser på tilslutningen til de nationale aktiviteter InnoBYG har igangsat det seneste år.

"I 2017 oplevede vi en stor interesse for 3D print i Beton med en fyldt konference om emnet. Højhuse i træ er bare rigtig meget i vælten lige nu, hvilket vi tydeligt ser både i vores netværksgruppe om emnet samt på events vi har holdt bl.a. på Building Green og i Dome of Visions i Aarhus. Undersøiske tunneller er et samarbejde med bl.a. Innovationsnetværk Femern Bælt og er selvfølgelig aktuelt i forhold til netop den kommende Femerntunnel", forklarer Grith Bech-Nielsen.

Om projekterne
Det er Styrelsen for Institutioner og Uddannelse, som har bevilliget midler til de tre projekter under det transnationale initiativ kaldet Baltic Sea Region (BSR) Innovation Express. I de tre projekter skal InnoBYG samarbejde med Norge (SubseaTunnels og TALLTIMBER), Sverige (TALLTIMBER) og Holland (3D print i beton). Du kan læse mere om projekterne på www.innobyg.dk Det er også muligt for virksomheder at deltage i projekterne.

Vil du vide mere? Kontakt:
InnoBYG sekretariatet på innobyg@teknologisk.dk eller 7220 2989