Projektudbud

 • 3. oktober 2017

Udbud til tematiseret projekt om brug af droner i byggebranchen

OBS - revideret skema og udbudstekst pr. 4. oktober 2017

OM PROJEKTUDBUDDET

Projektet skal kortlægge muligheder og udfordringer ved brug af droner i byggebranchen gennem interviews, analyser og studenterprojekter.

Resultatet skal være et katalog over muligheder og barrierer, herunder hvordan dronerne kan medvirke til at styrke forretningen hos byggebranchens virksomheder.

Ansøgningen samt bilag 1 ’Økonomiskema’ sendes til innobyg@teknologisk.dk senest den 15. november 2017 kl. 12.00.

 

FORMELLE KRAV

 • Der udbydes 1 projekt.
 • Det ansøgte beløb skal være 300.000 kr.
 • Der skal mindst være 4 InnoBYG medlemsvirksomheder (SMV'er) tilknyttet projektet og mindst 2 af videninstitutionerne i InnoBYGs styregruppe*.
 • Der skal involveres minimum 15 studerende i projektet.
 • Der skal gennemføres minimum 2 workshops, hvor branchens aktører involveres
 • Projektet medfinansierer 1:1 efter SIU/InnoBYG regler. Dvs. at det ansøgte beløb hos InnoBYG skal matches med medfinansiering fra virksomheder, fx i timer, som regnes à 600 kr. eller kontant medfinansiering.
 • Projektets resultater/delresultater skal præsenteres på en Inno-Drone konference i november 2018
 • Projektet må maksimalt vare 1 år og skal senest være afsluttet 31.12.2018

*Videninstitutionerne er: DTU, DBI, Kunstakademiets Arkitektskole, SBi v/Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, VIA University College, Arkitektskolen Aarhus, Ingeniørhøjskolen Aarhus 

ANVENDELSE AF DE ANSØGTE MIDLER
Projektet skal kortlægge muligheder og udfordringer ved brug af droner i byggebranchen gennem interviews, analyser og studenterprojekter.

Resultatet skal være et katalog over muligheder og barrierer, herunder hvordan dronerne kan medvirke til at styrke forretningen hos byggebranchens virksomheder.

Der stilles krav om, at:

 • Projektet skal understøtte udvikling af ny viden samt formidling og nyttiggørelse af forsknings- og videninstitutionernes viden, med udgangspunkt i virksomhedernes (SMV’ernes) konkrete behov
 • Projektet skal have deltagelse af minimum 4 virksomheder (SMV’er) og minimum 2 vidensinstitutioner fra InnoBYGs styregruppe.
 • Projektet skal involvere minimum 15 studerende
 • Der gennemføres 2 workshops, der involverer aktører fra branchen.
 • Projektet skal have en nyhedsværdi og en vis generisk interesse, dvs. interessere en bredere kreds end blot de deltagende virksomheder.
 • Projektet skal baseres på en aftale mellem de involverede parter, hvor mål, succeskriterier og forventede effekter for projektet fremgår klart.
 • Resultaterne formidles til en bredere kreds og herunder på en InnoDrone konference i november 2018.

Projektet må ikke:

 • Have karakter af produktudvikling for enkeltvirksomheder
 • Virke konkurrenceforvridende


EMNEROMRÅDE DER KAN SØGES INDENFOR
Brug af droner i byggebranchen.

ANSØGNINGSMATERIALE
Download ansøgningsskema

Download vejledning til ansøgningsskema