Informationsmøde INNO+

Informationsmøde INNO+

  • -

  • Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København. K., Kantinen.

 

Se præstentationer fra informationsmødet 

Energistyrelsen og InnoBYG inviterer til informationsmøde om Innovatorium til bygningsrenovering i verdensklasse 

Den samlede danske bygningsmasse svarer til ca. 716 mio. kvadratmeter og udgør en formue på ca. 3.700 mia. kr. I Danmark anvendes hele 40 procent af det samlede energiforbrug i eksisterende bygninger, men som udviklingen er nu, bliver under 1 procent af bygningsmassen udskiftet årligt.

I september 2013 blev INNO+-kataloget udarbejdet. INNO+-kataloget er et inspirations- og prioriteringsgrundlag for nye, perspektivrige samfundspartnerskaber om innovation i Danmark. Et af de forslag, som er med i kataloget og som forventes realiseret via midler fra den nye Danmarks Innovationsfond, er et forslag om at lave et Innovatorium til bygningsrenovering i verdensklasse.

Hvordan Innovatoriet skal realiseres, og hvem der kan stå for det, skal afklares inden Danmarks Innovationsfond udbyder Innovatoriet medio 2014. Den 21. januar fra kl. 14.00-16.00 kan du komme med til informationsmøde om initiativet. På mødet kan du høre mere om INNO+ og om tankerne bag Innovatoriet samt deltage i debat om mål for og indhold i Innovatoriet.

Download invitation som PDF


Program

      14.00


 
Velkomst ved Energistyrelsen og InnoBYG
v/Mette Odgaard Mylin, kontorchef i Energistyrelsen
v/Michael H. Nielsen, InnoBYG Styregruppeformand og direktør i Dansk Byggeri
 
      14.15

 
Orientering om INNO+ og samfundspartnerskaber
v/Hanne H. Thomsen, kontorchef, Forsknings- og Innovationsstyrelsen
 
      14.35 
  
 
Overvejelser om mål og indhold i Innovatoriet

Indhold i indspil til INNO+ kataloget
v/ Mette Glavind, InnoBYG /  Teknologisk Institut

Ideer til fokusområder set fra branchen
v/ Michael H. Nielsen, InnoBYG / Dansk Byggeri

Ideer til fokusområder fra myndighederne
v/Mette Odgaard Mylin, kontorchef i Energistyrelsen
 
      15.05
 

  
Samarbejde mellem erhverv, videninstitutioner og det offentlige
 - Planer for den videre proces
v/Mette Glavind, InnoBYG / Teknologisk Institut
 
      15.20
 
Debat om mål og indhold i Innovatoriet  
 
      15.55
 
 
Afrunding
v/Energistyrelsen og InnoBYG
 
      16.00 Tak for i dag

 

Tilmelding er lukket.

 

Praktiske oplysninger

Debatmødet afholdes den 21. januar 2014, fra kl. 14-16, hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København. K., Kantinen.

Det er gratis at deltage i arrangementet, men tilmelding er nødvendig. Husk at melde fra hvis du bliver forhindret, vi opkræver no-show gebyr på kr. 300. Tilmeldingsfrist er den 17. januar kl. 14.00.

OBS: begrænset deltagerantal, pladser fordeles efter først-til-mølle princippet.