Slides fra workshop i Bygherrens Værdier 19. januar 2013