Om netværksgruppen

Om netværksgruppen for træbyggeri

Visionen for denne netværksgruppe er, at træ skal være et naturligt valg blandt byggebranchens parter ved fleretagers byggerier i Danmark.

Kort om netværket
Vejen mod at gøre træ i fleretagers byggeri til et mere naturligt valg blandt byggebranchens parter i Danmark, er kun i sin opstart. For at gøre det til et mere naturligt valg blandt byggebranchens parter at vælge træ til fleretagers byggerier er det nødvendigt med en vedholdende og samlende indsat blandt byggebranchens interessenter på dette område. InnoBYG netværket, der blev opstartet i 2016 vil således blive fortsat med Teknologisk Institut som tovholder. Netværkets resultater er dog afhængig af de deltagende virksomheders bidrag til projektet og der vil derfor blive afholdt workshop og gå-hjem møder til at sikre fremdrift og konkretisering af aktiviteterne.

Eksempler på nogle af de emner der i den kommende periode kan blive fokuseret på i netværket er nedenstående punkter:

  • Hvorfor er det interessant for en bygherre?
  • Kan det betale sig?
  • Udførelse og håndtering på byggepladsen
  • Grundlag for udvidelse af eksempelsamlingen, eksempelvis for byggerier op til 8 etager
  • Miljøpåvirkninger og bæredygtig
  • Arkitektoniske muligheder
  • Hvad er CLT og andre byggemetoder
  • Statik og andre bygningsfysiske forhold
  • Lydforhold
  • Uddannelse og undervisning

Deltagelse i netværket
Det er gratis at deltage i netværket. Det forventes dog at virksomheder, brancheorganisationer og andre interessenter bidrager positivt til at opnå det overordnet mål med at sikre at anvendelsen af træ bliver et naturligt valg ift. fleretagers byggerier. Ved deltagelse i netværket giver deltageren lov til, at der henvises til virksomhedens deltagelse via anvendelsen af virksomheden logo.

Se liste over virksomheder i netværket

Se nyhedsbreve fra netværket

Vil din virksomhed være med? Kontakt:
Faglig netværksgruppeleder: Peder Fynholm, Teknologisk Institut - +45 72 20 23 33 – pfy@teknologisk.dk