Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse

Stigende efterspørgsel for bæredygtigt byggeri betyder, at miljømæssigt bæredygtighed skal vurderes tidligt i designprocessen. Det resulterer i et paradoks, fordi i de indledende konceptuelle faser er mange variabler flydende og forskellige parametriske variationer bliver udforsket.
I modsætning, kræver LCA-, energi-, dagslys- og indeklimaberegninger omfattende datamængder, som ikke er fastlagt, og heller ikke står til rådighed i den tidlige designfase.

Projektets mål er at skabe et videngrundlag for simplificerede bæredygtighedsberegninger, og udvikle innovative værktøjskoncepter, som afvejer datamængden til rådighed og behovet for beregningspræcision og samtidigt er brugervenlige og iterativt dialogskabende.

Baggrund
Stigende efterspørgsel for bæredygtigt byggeri betyder, at rådgivere og bygherrer skal integrere og vurdere miljømæssigt bæredygtighed i designprocessens allertidligste faser for at opnå effektive resultater. Det giver dog anledning til et paradoks:
- Designprocessen er en serie af iterative beslutningsprocesser. Designet modnes fra de indledende konceptuelle faser, hvor mange variabler er flydende og forskellige strategiske og parametriske variationer udforskes, til afslutningen, hvor alle usikkerhed er fjernet i den færdigprojekterede bygning. Det betyder, at de fleste designvariabler er flydende i den tidlige designproces, og få strategiske parametre er fastlagt.

- I modsætning, kræver LCA-, energi-, dagslys- og indeklimaberegninger omfattende og præcise datamængder, som typisk ikke er fastlagt, og som heller ikke står til rådighed for rådgivere og bygherrer i den tidlige designfase. Værktøjerne er komplekse, tidskrævende og beregningstunge, og typisk udviklet til teknisk dokumentation og certificering i slutningen af projekteringsforløbet. Det vanskeliggøre en hurtig iterativ dialog mellem rådgivere og bygherrer i de tidlige designfaser.

Formål
Der er et klart behov for udviklingen af simplificerede bæredygtighedsværktøjer til beregninger i de tidlige designfaser. Formålet er at skabe et videngrundlag for dette, og udvikle innovative værktøjskoncepter, som afvejer datamængden til rådighed og behovet for beregningspræcision og samtidigt er brugervenlige og iterativt dialogskabende

Målgruppe: Rådgivere, bygherrer.