Branchevejledning i LCA

Branchevejledning i LCA

Projektbeskrivelse
LCA (livscyklus vurdering) er gennem de seneste år blevet et mere og mere udbredt værktøj i beslutningsprocesserne omkring design af byggeri. Det skyldes stigende fokus på bæredygtighed og dermed en mere helhedsorienteret tilgang til byggeriet.

Dette fokus mærkes også blandt InnoBYGs medlemsvirksomheder. Sammen med en række af medlemsvirksomhederne har SBI, Bygherreforeningen og Teknologisk Institut set behovet for en samlet branchevejledning for LCA på renoveringsprojekter. De konkrete udfordringer der ønskes behandlet i vejledningen er beskrevet senere og udspringer alle af virksomhedernes erfaringer fra konkrete problemstillinger i byggeprojekter.

Formål
Via denne projektansøgning udarbejdes en branchevejledning som de enkelte parter i byggeriets værdikæde kan henvise til, så der ud over krav og vejledning i de eksisterende standarder sikres et konsistent beregnings- og vurderingsgrundlag inden for LCA-vurdering for renoveringer på bygningsniveau. Vejledningen vil dække konkrete problemstillinger, der kan genfindes i både design og projekteringsfasen.

Målgruppe
Rådgivere, bygherrer og ikke mindst de organisationer/foreninger der arbejder med udbredelsen af bæredygtigt byggeri, betragtes som de primære målgrupper. Sekundært er målgruppen de myndigheder, der har ansvaret for udvikling af bygningsreglementer, herunder de frivillige bæredygtighedsklasser. Denne målgruppe vil kunne finde inspiration i vejledningen i forhold til en evt. fremtidig udrulning af bæredygtighedsklasser for renovering samt generelt i forhold til vejledningsindsatsen omkring bæredygtigt byggeri / LCA. 

Kontaktinfo
Projektleder Amdi Schjødt Worm, msw@teknologisk.dk, 72 20 15 10