Projektblog

Branchevejledning i LCA inviterer til WS2

Projektet har som mål at udvikle en fælles branchevejledning som byggebranchen kan henvise til, når man ønsker at foretage livscyklus vurderinger (LCA) i forbindelse med renoveringsprojekter.

Som et led i udviklingen blev der tilbage i marts afholdt to workshops. Her blev der introduceret til LCA i renoveringssammenhæng. Samtidig blev der diskuteret erfaringer i branchen i forhold til de problemstillinger man møder, når man ønsker at inddrage LCA som beslutningsparameter i et renoveringsprojekt. 
 
Første workshop på Teknologisk institut i Århus
Endelig var der tre indlæg der med hver deres tilgang præsentere relevante input omkring LCA. Mathias Høeg, Teknologisk institut fortalte om miljøvaredeklarationer (EPD) og arbejdet med disse i Danmark og Europa. Steffen Maagaard fra MOE fortalte om et værktøj de har udviklet om som de anvender til at inddrage LCA i de tidligere designfaser og Amdi Worm fra Teknologisk institut fortalte om erfaringer med beregning af LCA på et konkret renoveringsprojekt. 

De to workshops var velbesøgte (ca. 60 personer i alt). Der var stor interesse for området og en livlig debat gennem hele eftermiddagen.

Næste workshop afholdes til august, hvor der vil blive præsenteret resultater fra LCAer på en række renoveringscases og igen være faglige indlæg omkring LCA og renovering. Det er muligt at tilmelde sig workshoppen både i Århus og København. Se mere på http://www.teknologisk.dk/kurser/branchevejledning-i-lca-ved-renovering-workshop-2/k23159 


Kommentarer