Projektbeskrivelse - Cirkulær isolering

Et tematiseret spireprojekt under CØ Hub

Projektbeskrivelse

Med udgivelsen af den nationale ressourcestrategi i april 2015, fremstår udviklingen på affaldsressourceområdet i Danmark helt klar: Der skal i fremtiden genanvendes langt større mængder af de affaldsressourcer, som i dag forbrændes. Især er der store mængder af værdifulde ressourcer i husholdningsaffaldet, det organiske affald, elektronikaffaldet, tekstil, bygge- og anlægsaffaldet, som i dag går tabt ved forbrænding. Det skal der gøres noget ved.

Det vil en cirkulær økonomi (CØ) Hub arbejde på. Et tværgående team bestående af 6 innovationsnetværk, InnoBYG, Lifestyle & Design Cluster, Inno-MT, INBIOM, Food Network og Dansk Materiale Netværk, som arbejder med virksomheder, der enten aftager eller producerer produkter inden for de ovennævnte områder.

Med henblik på at understøtte udviklingen af nye isoleringsmaterialer baseret på genanvendte fibre (eks. møbler, og tekstil) eller fibre baseret på restressourcer fra skov og land-brug (træ, halm, osv.) søger projektet at udvikle egnede metoder til afdækning af produk-ternes langtidsegenskaber. En række mindre danske virksomheder forsøger at komme ind på markedet for isoleringsmaterialer. De møder barrierer med hensyn til dokumentation af de nye produkter. En af disse barrierer er langtidsegenskaberne, hvor der mangler viden om materialernes egenskaber efter ældning. Det er naturligvis vigtigt, at de lever op til forventningerne i hele deres levetid. Projektets formål er således at udvikle metoder til afdækning af langtidsegenskaberne for nogle udvalgte egenskaber (brand og holdbarhed) Der vil i projektet blive fokuseret på isoleringsmaterialer i form af såkaldte ”bats” (måtter/plader), der udsættes for forceret ældning. Produkterne er ofte tilsat brandhæmmere, der kan have indflydelse på langtidsegenskaberne. Til demonstration af metoden udvælges produkter baseret på en bred vifte af rest- og sidestrømme. Såfremt de nye materialer skal have en chance for at blive anerkendt på markedet er det helt afgørende, at de er veldokumenterede.

Dette tematiserede spireprojekt er bevilliget under CØ Hub - læs mere her