Blog

Indlæg i blog "Cirkulær isolering"


Afdækning af egenskaber af isoleringsmateriale gennem forceret ældning

Visionen for dette projekt er, at understøtte udviklingen af nye isoleringsmaterialer baseret på genanvendte fibre (eks. papir og tekstil) eller fibre baseret på restressourcer fra skov og landbrug (træ, halm, osv.). Gennem projektet søges udviklet egnede metoder til afdækning af isoleringsmaterialer langtidsegenskaber. Kort om projektetDet er stigende interesse i at udnytte biobaserede restressourcer i produktionen af byggematerialer herunder i…