Det bæredygtige potentiale ved NVVK

Det bæredygtige potentiale ved NVVK

Projektbeskrivelse:
I spireprojektet "Analyse af det bæredygtige potentiale ved NVVK" analyseres det bæredygtige potentiale i forbindelse med det kombinerede varmepumpe, ventilations og kølekoncept NVVK.

De analyser der udføres i forbindelse med projektet, skal danne basis for en skarpere og mere veldokumenteret markedsføring af NVVK i en bæredygtig kontekst, og der arbejdes således både med det miljømæssige, det sociale og det økonomiske aspekt.

I projektet undersøges to cases - en kontorbygning og en skole med henblik på at dokumentere NVVK potentialet for disse bygningstyper. Samtidig opbygges en generel model af systemet, der gør det muligt at tilpasse og teste systemet på andre bygningstyper.

Formål:
Formålet med projektet er dels at forbedre den eksisterende dokumentation omkring NVVK-konceptet, men også samtidig at give mulighed for at udfolde konceptets potentiale på forskellige bygningstyper og bæredygtige parametre. Projektet skal desuden gøre det muligt for konceptets udviklere, at blive mere præcise i deres dokumentation af konceptets muligheder og dimensionering i konkrete projekter.

Målgruppe:
Målgruppen er byggeriets interessenter, men særligt de bygherre, arkitekter og ingeniører det som oftest beslutter, hvilke systemer til varme, køling og ventilering, der implementeres i byggeriet. 

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere om projektet kan du kontakte projektleder Amdi Worm tlf: 7220 1510 eller ingeniør Morten Christensen, Elincon tlf: 4271 5122