Projektblog

Vellykket netværksaktivitet

Eco Construct afholdt en vellykket netværksevent, som Teknologisk Institut lagde hus og laboratorier til, i slutningen af 2016.

Netværkseventet bestod af en workshop om fibre fra fornybare ressourcer, som et led i aktiviteterne for det nordiske netværk FiberTies (www.fiberties.dk). En række førende eksperter var inviterede og gjorde deltagerne klogere på emner inden for biobaserede fibre til kompositter og fremstilling af pulp.

Anand Sanadi, Københavns Universitet (IGN) demonstrerede med sin præsentation ”A brief review of agricultural fibers in polyolefins”, hvordan nye teknikker kan være med til at gøre kompositter med biobaserede fibre konkurrencedygtige på både egenskaber og pris. Samarbejdet med Carlsberg om fremstillingen af pulp-baserede flasker var udgangspunktet for Kristian Søllner, ecoXpac, som med oplægget ”The challenge of going green” opridsede de udfordringer virksomhederne møder ved omstillingen til mere ”grønne” produkter.

Efter formiddagens foredrag var der rundvisning i de nye laboratoriefaciliteter hos Teknologisk Institut, hvor aktiviteterne inden for biomaterialer samt certificeret prøvning af bl.a. møbler og gulve blev demonstreret på stande, hvor deltagerne kunne vælge sig ind på de emner, som havde størst interesse for netop dem. Her kunne man bl.a. se nærmere på neddeling af fibre, fremstilling af kompositplader, imprægnering af træ og afprøvning af klæbeevne for lime.

Workshoppen var velbesøgt med deltagere fra både industri og universiteterne, som repræsenterede hele produktionskæden fra råmateriale over design til færdigt produkt. ”Det var et meget givtigt arrangement, da der deltog interessenter fra både industri og vidensinstitutioner, hvilket gav mulighed for idé- og erfaringsudveksling samt for at danne nye værdikæder i branchen”, sagde Anne Christine Steenkjær Hastrup, projektleder i InnoBYG samt koordinator for FiberTies netværket.

Arrangementet var så populært, at Anne Christine Steenkjær Hastrup påtænker at gøre det til en årligt tilbagevendende begivenhed.

Arrangementet løb af stablen den 27. & 28. november 2016.


Alternative materialer til byggeriet blev præsenteret bl.a. plader fremstillet af ålegræs.


Pilotanlæg til fraktionering af biobaserede materialer, f.eks. reststrømme fra fødevareproduktion,
demonstreres af John Mark Lawther, Teknologisk Institut.