Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse

LCA giver et billede af et byggeris miljøpåvirkninger. LCA indgår nu i certificering af bæredygtigt byggeri, men kan også forventes at få større betydning i fremtidige krav til byggeriet.

Den store udfordring har været at kunne inddrage LCA i tidlige designfaser. Formålet er at udvikle det nationale LCAbyg-værktøj, således at det understøtter de tidlige designfaser, og dermed skaber et flow, så data der indtastes fra tidlige faser kan danne udgangspunktfor de mere detaljerede beregninger i følgende designfaser.

Livscyklusperspektivet er en essentiel del af forståelsen af bæredygtigt byggeri. En livscyklusvurdering (LCA) giver et billede af et byggeris miljøpåvirkninger og ressourceforbrug.

LCA indgår både i DGNB certificering af bæredygtigt byggeri og i en Aktiv house klassificering. TBST har udviklet et nationalt værktøj (LCAbyg) og har igangsat myndighedsprojekter, som undersøger, hvorledes materialernes betydning kan inddrages i fremtidige krav til materialernes miljøpåvirkninger og indlejret energi.

Mange bygherrer/konsulenter vil gerne kende materialernes miljøpåvirkning meget tidligt, så det kan indgå aktivt i projekterings overordnede valg af fx udformning, bærende konstruktion og facadetype for bygningen. Det nuværende LCAbyg er udviklet til at dokumentere konsekvensen af de forskellige valg, men programmet kræver stor detaljeringsgrad og er derfor vanskeligt at anvende i de tidlige designfaser.

Formålet med projektet er at integrere principper fra et tidligere InnoBYG projekt i LCAbyg, så alt arbejde med LCA kan udføres i samme værktøj. Med et modul til den tidlige designfase i LCAByg skabes et naturligt flow af data fra de tidlige til de senere designfasers mere detaljerede oplysninger.

Projektets resultater vil kunne gavne meget bredt, både arkitekter og ingeniører generelt, samt i forbindelse med certificeringer som fx DGNB og Aktive house, og i forbindelse med en eventuel kommende frivillig bæredygtighedsklasse.

Målgruppen er arkitekter, rådgivere og entreprenører som arbejder med bæredygtigt byggeri og ønsker at inddrage LCA tidligere i beslutningsfasen.