Projektbeskrivelse

  • 25. april 2019

Projektbeskrivelse

Projektets formål er at fremme brugen af bæredygtig beton i byggeriet.

Certificering af bygninger gennem DGNB-ordningen vinder frem og bliver i stadig højere grad en væsentlig driver for bæredygtigt byggeri. Men på trods af, at der findes en lang række muligheder for at fremstille og anvende beton mere bæredygtigt, så er det uklart for både producenter, bygherrer og rådgivere, hvordan de tilgængelige muligheder helt konkret kan bringes i spil, og ikke mindst hvordan bæredygtig brug af beton vurderes i en DGNB-certificering. Det er en klar barriere for (1) udvikling af mere bæredygtige betonprodukter, (2) for rådgivning om mulighederne for bæredygtig optimering og (3) for kravsspecifikation i udbud hos hhv. betonproducenter og entreprenører, rådgivere og bygherrer. Samtidig er der også behov for at kigge på, hvordan tildelingen af point i DGNB-ordningen kan nuanceres, så bæredygtige betonløsninger favoriseres ift. traditionelle betontyper.

Projektets primære mål:

  • at opdatere betonbranchens aktører med viden om, hvilke tiltag de kan gøre for at optimere produktion og anvendelse af beton ift. de kriterier, som beton vurderes efter i DGNB-ordningen.
  • at levere input til DGNB-ordningen mht. nuancering af point-givning knyttet til materialet beton.

Virksomheder i projektet er:
Unicon
DK Beton
CRH Concrete
Contiga A/S Danmark
Dansk Beton