Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse

På byggeprojekter er der et stort men endnu ikke udnyttet potentiale for at 1) udnytte affaldsmaterialer fra renoverings- og nedrivningsprojekter som erstatning for virgine råstoffer som sand, grus, sten osv. til anlægsarbejderne omkring den nye bygning og 2) opgradere og recirkulere affaldsmaterialer fra anlægsarbejder direkte i nye anlægs- og landskabsarbejder.
Anlægsarbejderne omkring en ny bygning er ofte kendetegnet ved et stort ressourceforbrug til transport af især jord og grusmaterialer. Stedlige og ofte velegnede ressourcer udskiftes med nye materialer pga. fastlåste normkrav til dokumentation.

Derfor skal det i projektet afprøves og demonstreres, 1) hvordan lavkvalitet beton- og murstensaffald fra renoveringer og nedrivninger kan opgraderes med henblik på at denne affaldsfraktion kan indgå som højkvalitetsmateriale i anlægs- og landskabsarbejder. 2) hvordan brugte sten- og grusmaterialer kan oparbejdes på stedet med henblik på at kunne dokumentere kvaliteten og at bruge dem på ny.

Miljøaftrykket for denne form for recirkulering af ressourcer skal i projektet sammenlignes med den aktuelle praksis i branchen.
Der skal indsamles viden om typer og kvaliteter af affaldsstrømme, som potentielt kan anvendes i bygge- og anlægsarbejder samt kvalitetskrav for forskellige anvendelsesmuligheder. Denne viden skal bidrage til at skabe en dialog i branchen, løfte vidensniveauet hos landskabsarkitekterne og bryde med vanetænkning.

Virksomheder i projektet er:
GHB Landskabsarkitekter A/S
Out of Office Architecture
Norrecco A/S
Malmos A/S