Blogpost

Mængder og sammensætning af plastaffaldet hos to byggevarevirksomheder er undersøgt

 

I januar 2020 besøgte vi to jyske byggevarevirksomheder for at udføre en stikprøvekampagne ifm. spireprojektet ”Kortlægning, kvalitetsvurdering og optimering af byggevare plastaffald (KVOB)”. Den ene virksomhed er byggevareproducent og den anden leverandør af tag- og facadesystemer, hvilket udmøntede sig i hvor i værdikæden størstedelen af deres plastaffald blev genereret (internt i virksomheden eller på byggepladsen). Stikprøvekampagnen fokuserede på emballageplast og formålet var at kortlægge sammensætningen af plastaffaldet og den årlige mængde plastaffald, der genereres hos virksomheden. For at få et overblik over sammensætningen af plastaffaldet inddelte vi plasten i forskellige polymerer og farver samt kvaliteter ift. renhed, tape, mærkater og print. Derudover har vi interviewet en række danske plastindsamlere- og -oparbejdere med henblik på at identificere væsentlige faktorer, der påvirker genanvendeligheden af plastaffaldet fra byggevarevirksomhederne. 

De hidtidige resultater viser, at der er et stort potentiale for øget genanvendelse af plastaffald fra byggesektoren, da plastaffaldet har en relativt høj homogenitet. En væsentlig forudsætning er dog korrekt sortering hos virksomhederne for at sikre en tilstrækkelig kvalitet af plastfraktionerne. Vigtige sorteringskriterier er i) udsortering i homogene polymerer, ii) adskillelse af farvet og klar plast og iii) frasortering af plast af meget lav kvalitet, fx beskidt og vådt plast samt plast med store mængder tape, papirmærkater og print. 

Senere på året skal vi udføre en stikprøvekampagne hos en mindre byggevarevirksomhed, som dermed repræsenterer de mange små byggevarevirksomheder i Danmark. Desuden er vi i gang med at udarbejde første udkast til idé-kataloget, der skal indeholde initiativer til øget genanvendelse og forebyggelse af plastaffald fra byggevarevirksomheder. Idé-kataloget skal diskuteres med relevante interessenter ved en række workshops efter sommerferien.  

 
Eksempel på ren genanvendelig emballageplast (til venstre) og beskidt ikke-genanvendelig emballageplast med for meget tape på (til højre).

Mere info? Kontakt:
Trine Henriksen, trinhen@env.dtu.dk
Anders Damgaard, adam@env.dtu.dk