BASIT

BASIT

BASIT er Månedens Medlem i april 2014

Hvem er BASIT?
BASIT arbejder med at hjælpe de udførende håndværks- og entreprenørvirksomheder med at afklare, hvordan IT-værktøjer kan gøre deres forretning mere effektiv. Dette gøres med udgangspunkt i, at hver enkel virksomhed kun skal købe de IT-værktøjer de har behov for - hverken mere eller mindre.

Hvorfor er BASIT medlem af InnoBYG?
BASIT er medlem af InnoBYG for at søge inspiration til, og for at præge byggeprocesserne. Vores målsætning er, at sikre at al viden om energi-rigtige materiale tilgår de udførende håndværkere, så de bliver monteret korrekt.

BASIT har været medlem af InnoBYG siden starten, og vi har fået en masse inspiration ved at deltage i netværket. Vi har været med på en del workshops, medlemsmøder og konferencer. Samtidigt har vi deltaget på forskellig vis i projektet "bæredygtig byggeplads", hvor vi, sammen med Teknologisk Institut igennem det seneste ½ år har set på mulighederne for at etablere en genbrugsportal, som de små og mellemstore håndværksvirksomheder kan bruge for at komme af med deres byggeaffald. Samtidigt kan andre virksomheder købe disse materialer til deres projekter. Det handler om at undgå for meget transport, og flytning med affald/materialer.

Hvad er BASITs holdning til...? 
BASITs holdning til byggeprocesserne i forhold til energirenovering, dagsordenen i InnoBYG, og i andre fora omkring energi- og bæredygtighed, handler i stor stil om produkter, og disse produkters evne til at spare strøm og varmeforbrug.

Det kunne være rart med en yderligere fokus på de virksomheder, som skal installere materialerne i praksis. Der savnes en leverancemodel for, hvordan håndværksvirksomhederne kan/"skal" servicere deres kunder i praksis fra A-Z. Denne model vil BASIT gerne være med til at udvikle i forhold til at finde de IT-værktøjer, som kan understøtte processen fra tilbudsgivning, planlægning, udførelse og aflevering.

Læs mere om BASIT på virksomhedens hjemmeside eller kontakt Partner, Martin Jakobsen på +45 2010 4690 eller mpj@basit.dk

 

BASIT
 


Kommentarer