KEA

KEA

KEA er Månedens Medlem i maj 2014

Logo 

Hvem er KEA?
KEA - Københavns Erhvervsakademi uddanner bygningskonstruktører, installatører, energiteknologoer, byggekoordinatorer samt en lang række andre uddannelser indenfor andre brancher. KEA har eksisteret i 5 år og har ca. 5.000 fuldtidsstuderende, ca. 3.500 deltidsstuderende og ca. 500 medarbejdere.

KEA dækker områderne BYG, TEKNIK, DESIGN, DIGITAL, der samlet udbyder cirka 30 fuldtidsuddannelser samt KEA KOMPETENCE, der varetager efter- og videreuddannelsestilbud indenfor samme områder. 
 
Hvorfor er KEA medlem af InnoBYG?
Fordi vi som uddannelsesinstitution skal være med helt fremme i feltet, når samtaleemnet er innovation, bæredygtighed og energieffektivitet, da det er de studerende, som vi uddanner nu, der i fremtiden kommer til at stå med den praktiske implementering af de resultater og 'best cases', der bliver udviklet igennem InnoBYG. Kendetegnende for uddannelserne på KEA er, at der responderes hurtigt på nye behov i brancherne - og dette sikrer vi ved at være med de steder, hvor vi ser at fremtiden bliver skitseret - bl.a. i InnoBYG.

Studerende

Men at klæde de studerende ordentligt på til fremtidens udfordringer handler også om at komme i gang med forskellige typer af projekter - og virksomhedssamarbejder med netværkets medlemmer. KEA har en solid tradition for tætte relationer til virksomhederne - bl.a. som en helt naturlig forlængelse af, at alle vores studerende er i praktik i løbet af deres uddannelse, og at hovedparten skriver afsluttende opgaver i samarbejde med virksomheder. På denne måde kommer de studerende også til at bistå med at få ny viden ud i flere virksomheder.
 
Hvad er KEAs holdning til "Velfærdsrenovering"?
Hvad skal Danmark leve af i fremtiden? Velfærdsinnovation? Velfærdssamfund? Bærdygtigt byggeri og renovering? Eksport af viden om velfærd? Eksport af viden om renovering? Hvordan kobler vi disse elementer sammen og sikrer, at f.eks. fremtidens boliger er fleksible mht. brug af ny teknologi og de svingende demografiske behov - samtidig med, at vi udvikler løsninger, som kan eksporteres?

Spørgsmålet om, hvad Danmark skal leve af i fremtiden optager os alle, og især KEA som uddannelsesinstitution, fordi vi skal uddanne arbejdsstyrken til det!

Vi har en bred og veludbygget velfærdssektor i Danmark. Dækkende fra skoler, hospitaler, byrum til de supporterende funktioner som veje og infrastruktur til administration mv. som alle kan være "learning labs" for bæredygtig byggeri og ikke mindst bæredygtig energioptimering og renovering.

 

Campus

Et spædt spadestik tager vi i maj 2014 med KEA WEEK, hvor ca. 2.000 studerende på tværs af de 4 programområder DESIGN, BYG, TEKNIK og DIGITAL arbejder med tværfaglige problemstillinger under årets overskrift "Innovation". Et af disse projekter er i samarbejde med Københavns Kommune, hvor KEA studerende i samarbejde med elever, lærere og driftspersonel udvikler idéer til, hvordan specifikt udvalgte skoler bliver mere bæredygtige.

Projektet tager udgangspunkt i de store udfordringer, som den offentlige bygningsmasse står over for i de kommende år. Der er i KEA WEEK Workshoppen fokus på innovative idéer, praktiske løsninger og alle idéer skal være baseret på bæredygtige principper, der tager udgangspunkt i brugernes behov.

Projekter af denne art og virksomhedssamarbejder, der giver mulighed for at være med i faserne før, under og efter en renovering, er med til at skabe værdi for vores studerende, undervisere og for de virksomheder og institutioner, vi samarbejder med.

Du kan læse mere om KEA på www.kea.dk eller kontakte programchef for området BYG Henriette Hall-Andersen på 51274746 eller hhan@kea.dk


Kommentarer