Lejerbo

Lejerbo

Lejerbo er Månedens Medlem i januar 2015

 Lejerbo logo3

Hvem er Lejerbo?
Lejerbo er et alment boligselskab med lidt over 40.000 boliger fordelt rundt i det meste af landet. Hovedkontoret ligger i Valby, derudover er der 8 regionskontorer.

I udviklings- og bygge afdelingen arbejder vi løbende på mere end 100 sager. Som strækker sig lige fra den første ideudvikling og de afsluttende regnskaber samt 1 og 5 års gennemsyn.

I vores vision og udviklingen af vores byggeri og organisation er bæredygtighed et grundlæggende element.

I visionen hedder det bl.a.:

VISIONER 2015-2018
Boligerne er attraktive
- Vi er førende med udviklingen af bæredygtigt byggeri og nye boligformer

Hvorfor er Lejerbo medlem af InnoBYG?
- Ny viden om bæredygtighed
- Sparring, dialog og udvikling af løsninger med afsæt i vores egen indsamlede erfaringer og udfordringer
- Ny viden fra andre brancher, netværk og forhåbentlig mulighed for samarbejde på tværs af brancher om ny projekter

Hvad er Lejerbos holdning til udfordringer i det bæredygtige byggeri?
En særlig udfordring og styrke for os er, at vi både bygger og drifter byggeriet bagefter. Vi har udarbejdet det først bæredygtige koncept for alment byggeri med afsæt i certificeringsordningen DGNB.

Vi vil meget gerne det bæredygtige, og flere steder er vi allerede i gang, fx fremtidens almene bolig i Seest. Fordi vi både bygger og drifter vores boliger, er god billig drift et nøgleord for os. Det er DGNB bl.a. med til at sætte fokus på. Men vi oplever også udfordringer i forhold til at finde konkrete bæredygtige produkter på alle bygningsdele samtidig med, at vi skal overholde DGNB kriterierne, fordi mange produkter med en høj kvalitet og langsigtet billig drift også ofte har en høj indkøbspris, hvilket så udfordre os, fordi vi ofte har nogle stramme budgetter, og hvis vi ikke kan overholde vores rammebudget, kommer vi ikke i gang med byggeriet.

En anden udfordring er de store demografiske udfordringer, og som det ser ud nu, en endnu højere grad af urbanisering. Det presser priserne på grundene i byen op samtidig med, at det presser os på udlejningen i de områder, som folk flytter fra.

Vi håber, at bæredygtigt byggeri kan være med til at tilbyde holdbare løsninger, både der hvor flest flytter fra og til. Det er et emne, som vi meget gerne yderligere vil i dialog med jer andre medlemmer om.


Kommentarer