Bæredygtighed

Søg

Din filtrering efter emne "Bæredygtighed" matchede 58 side(r).


Troldtekt A/S

Troldtekt A/S er Månedens Medlem i oktober 2014 Hvem er Troldtekt A/S? Troldtekt A/S er førende udvikler og producent af akustikløsninger til lofter og vægge. Troldtekt akustik giver bedre lydkomfort og et sundere indeklima i alle former for moderne arkitektur. Siden 1935 har naturmaterialerne træ og cement været råstofferne i produktionen, som foregår i Danmark under miljøskånsomme forhold. Fokus på bæredygtighed gennemsyrer og…


Reportage fra Building Green - del 1

Min blog er en reportage i 4 dele, som tager udgangspunkt i 3 oplæg om bæredygtighed i byggeriet på Building Green, messe for bæredygtigt byggeri 12.-13. oktober 2011 i Forum, København. 1. blog tager udgangspunkt i oplægget af Lone Møller Sørensen, direktør for Byggeri & Design hos Rambøll. Helhedsorienteret bæredygtighed hos Rambøll Lone Møller Sørensen lagde ud med at fortælle om, hvordan man arbejder med helhedsoriente…


Reportage fra Building Green - del 2

Min blog er en reportage i 4 dele, som tager udgangspunkt i 3 oplæg om bæredygtighed i byggeriet på Building Green, messe for bæredygtigt byggeri 12.-13. oktober 2011 i Forum, København. 2. blog tager udgangspunkt i oplægget af Juliane Münch fra Drees & Sommer. Certificering af bæredygtighed Juliane Münch fra Drees & Sommer fortalte om nogle af de forskellige certificeringsordninger for bæredygtigt byggeri, der findes rundt…


Reportage fra Building Green - del 3

Min blog er en reportage i 4 dele, som tager udgangspunkt i 3 oplæg om bæredygtighed i byggeriet på Building Green, messe for bæredygtigt byggeri 12.-13. oktober 2011 i Forum, København. 3. blog tager udgangspunkt i oplægget af Søren Aggerholm, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) DK-GBC og den danske certificeringsordning Søren Aggerholm, der præsenterede et oplæg fra Green Building Council Denmark, på vegne af Ida Garre, fortalt…


Reportage fra Building Green - del 4

Min blog er en reportage i 4 dele, som tager udgangspunkt i 3 oplæg om bæredygtighed i byggeriet på Building Green, messe for bæredygtigt byggeri 12.-13. oktober 2011 i Forum, København. 4. blog er mit eget afsluttende debatoplæg. På vej mod en systematisering af bæredygtighedsbegrebet Hvad er status for arbejdet med helhedsorienteret bæredygtighed? Den helhedsorienterede bæredygtighed skal som beskrevet i dagens oplæg forene så…


Bæredygtighed – udfordringer og muligheder

Med de kommende EU krav og nationale krav til bæredygtighed og stigende interesse for certificeringsordninger stilles byggeriets parter over for store udfordringer i de kommende år. Men fokus kan med fordel vendes til at være på muligheder i stedet for udfordringer.  Ved at være på forkant med forståelse, tolkning og ikke mindst implementering af bæredygtighed i byggeriet, kan bæredygtighedsbegrebet gøres konkret, operationelt og …


Kom igang med miljøvaredeklarationer

I nær fremtid skal producenter af byggevarer udarbejde miljøvaredeklarationer for deres produkter. Det kommer som krav i udbudsmaterialet og i lovgivningen. Derfor er det en god idé allerede nu at gå i gang med at udarbejde dine miljøvaredeklarationer.  EU kommissionen har netop godkendt Byggevareregulativet, som træder i kraft i 2013. Byggevareregulativet stiller krav om deklaration af bæredygtighed for den enkelte byggevare. …


Blog 2 - En introduktion til "de smarte byer"

Vi har alle hørt om fænomenet "Smart Cities". Fænomenet ledsages af begreber som; Bæredygtighed, intelligente energiteknologier og infrastruktursystemer, økologi, demokratiske styreformer, multifunktioner, tætte og kompakte byer, blå byer, grønne byer, oplevelsesorienterede, multikulturelle, globalt orienterede, byer med smart grid energisystemer og mange flere ambitiøse, interessante og ikke mindst relevante begreber i lyset af de enorme…


Blog 6 - Borgernes rolle og inddragelse i den “abstrakte genplanlægning”

Dem, der kender byen bedst, konteksten, er de mennesker, der anvender og bor i byen.  De skal selvsagt inddrages. Netop til den del har vi i Danmark mange gode erfaringer med at få "borgerne på banen" i form af modeller såsom Chicago-modellen, anerkendende dialog, advokatmetode og mange andre, der alle er glimrende værktøjer til at indfrie ønskerne om anvendelse af de participatoriske principper, der findes i lov om planlægning. H…


GS1 Denmark

GS1 Denmark er Månedens Medlem i oktober Hvem er GS1 Denmark? GS1 er en standardiseringsorganisation, som arbejder for de danske og udenlandske medlemsvirksomheder. Vi udbreder standarder, der støtter alle parter i forsyningskæden, fx når de skal: Udveksle fx stamdata, ordrer og fakturaer Stregkodemærke Spore produkter og forsendelser Hele GS1 er en neutral, not-for-profit medlemsorganisation og NGO. I Danmark er ca. 7.500 virksomheder…


Varmt vand fra solen

Varmt vand fra solen er Månedens Medlem i september   "Goddag, jeg vil gerne købe et solvarmeanlæg. Det skal kunne lave strøm til mit TV og køleskab!" Spørgsmålet illustrerer, hvor svært de fleste har ved at skelne mellem strømproducerende solceller (solcelleanlæg), og varmeproducerende solfangere (solvarmeanlæg). Yours truly hedder Niels Lyck. Jeg etablerede i 2001 firmaet Varmt vand fra solen med det formål at forenkle, …


SPOT architecture ApS

SPOT architecture ApS er Månedens Medlem i august SPOT architecture ApS SPOT architecture er en ung tegnestue med et stærkt fokus på naturlig integration af arkitektur og bæredygtighed. Tegnestuen har base i Aarhus og indehaves af arkitekt Torben Kjær og bygningskonstruktør Jostein Burmann. Tegnestuen løser store og små arkitektur- og rådgivningsopgaver, men arbejder også med projektudvikling og undervisning. Tegnestuen er eta…


DroneInspektion ApS

DroneInspektion ApS er Månedens Medlem i juni Hvem er DroneInspektion ApS DroneInspektion blev skabt i 2014, da dronerne for alvor kom på danskernes læber. DroneInspektion ApS er ejet af Michael Noer-Hvarre, som har en byggeteknisk baggrund med mere en 20 års erfaring inden for byggeriet, og med en god teknisk indsigt omkring de udfordringer, der findes. DroneInspektion ApS har dispensation fra Trafikstyrelsen til at kunne udføre …


Garant Udlejning

Garant Udlejning er Månedens Medlem i maj Både virksomheder og vores samfundet som helhed kan skabe store besparelser ved at flere lejer frem for at købe udstyr. Den enkelte virksomhed kan spare penge på indkøb og servicering af materiel, udstyr og instrumenter, der ikke anvendes dagligt og på samfundsplan optimeres vores ressourceforbrug, da mange virksomheder "deler" det samme udstyr. Udlejning og bæredygtighed hænger således ulø…


MOE

MOE er Månedens Medlem i april MOE har eksisteret i over 85 år og er blandt de førende rådgivende ingeniørvirksomheder i Danmark med over 600 medarbejdere fordelt på kontorer i København, Aarhus, Aalborg, Fredericia, Vordingborg og Oslo. Hos MOE er vi med til at sætte nye standarder, hvad enten det gælder udvikling af Danmarks infrastruktur eller en mere bæredygtig udnyttelse af ressourcer. Vi skaber bygninger til mennesker…


LOGIK & CO.

LOGIK & CO er Månedens Medlem i februar Bæredygtigt byggeri til mange formål LOGIK & CO. er en prisbelønnet, københavnsk entreprenørvirksomhed med fokus på godt håndværk, bæredygtighed og social ansvarlighed. Byggefirmaet LOGIK & CO. Er entreprenør med dybe rødder i klassiske håndværkstraditioner. Håndværkerne i LOGIK & CO. har mere end 30 års erfaring med at tænke bæredygtighed ind i alle elementer af bygge…


Free Energy

Free Energy er Månedens Medlem i november Free Energy blev etableret i 2009 og har virksomheder i Norge, Sverige og Danmark. Vores mission er at bidrage til en verden med mere bæredygtigt miljø og reducerede energiomkostninger i bygninger, ved maksimalt udnyttelse af solenergien. Vores vision er at tilbyde solbaserede energisystemer, som kan levere al energi bygninger behøver. Free Energy producerer, markedsfører og servicerer va…


Vandkunsten

Vandkunsten er Månedens Medlem i september 2015. Tegnestuen Vandkunsten har et meget langt curriculum i bæredygtighed som arkitekturdisciplin. Navnet stammer fra en af tegnestuens tidligste adresser i København. Vandkunsten er aktivt medlem af InnoBYG. Da netværket blev etableret, var det det ganske enkelt det eneste netværk med fokus på bæredygtigt byggeri. Tegnestuen deltager bl.a. i InnoBYG projektet om direkte gena…


Nueva

Nueva er Månedens Medlem i april 2015 Hvem er Nueva? Nueva er en analyse- og rådgivningsvirksomhed, som arbejder med helhedsorienterede forandringer og innovative løsninger ved at sætte mennesker i fokus. Vi er specialiseret i etnografiske og kollaborative metoder til at skabe kvalitative indsigter og gennemføre udviklingsforløb, som genererer ny viden og idéer, formulerer fælles retning, kvalificerer løsninger og hjæ…


CPH Containers

CPH Containers er Månedens Medlem i november 2014  Hvem er CPH Containers? CPH Containers er en nystiftet byggeudviklingsvirksomhed, der arbejder for at udvikle billige og bæredygtige byggeløsninger. Med upcycling som innovationsprincip er det vores ambition at blive en national såvel som international frontløber inden for billigt, bæredygtigt containerbyggeri. Hvorfor er CPH Containers medlem af InnoBYG? Det er vor…


Lejerbo

Lejerbo er Månedens Medlem i januar 2015   Hvem er Lejerbo? Lejerbo er et alment boligselskab med lidt over 40.000 boliger fordelt rundt i det meste af landet. Hovedkontoret ligger i Valby, derudover er der 8 regionskontorer. I udviklings- og bygge afdelingen arbejder vi løbende på mere end 100 sager. Som strækker sig lige fra den første ideudvikling og de afsluttende regnskaber samt 1 og 5 års gennemsyn. I vore…


Kobber i byggeriet

Bæredygtighed er et komplekst begreb, som kan ses fra adskillige vinkler. Det samme gælder for bæredygtigt byggeri, som består af mange, ikke nødvendigvis kompatible aspekter: indeklima, ressourcebevaring, byggematerialer, byggeprocessen, genbrug og genanvendelse af byggeaffald, kemikalier, holdbarhed, energiforbrug ved drift, vedligeholdelse, mulighed for adskillelse af byggematerialer, skadelige stoffer mm. Et eksempel på denne kompleksitet er…


Nyt spændende projekt om brand og byggematerialer

DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut - er projektleder på et nyt InnoBYG udviklingsprojekt om byggematerialer og brand. Vores nye udviklingsprojekt sætter fokus påsamspil mellem bæredygtighed, brandsikkerhed og økonomi og  formålet er at opbygge og formidle viden om, hvordan byggematerialer med svage brandtekniske egenskaber (fx komposit, plast, skummaterialer eller organiske materialer) kan anvendes uden…


Brandtekniske barrierer for anvendelse af nye byggematerialer

InnoBYGs medlemmer har udpeget de brandtekniske barrierer for anvendelse af nye byggematerialer. Manglende viden om byggematerialers brandtekniske egenskaber står i vejen for innovation og udvikling af nye, bæredygtige produkter til byggeriet. Det er en af konklusionerne efter to workshops, som DBI arrangerede i marts 2013. Det skete som led i et nyt udviklingsprojekt, der hedder 'Brand og byggematerialer' og bliver gennemført i…


Økonomisk Bæredygtighed - workshop

Den 25. juni 2012, afholdt vi workshop i Bygherrens Værdier, om økonomisk bæredygtighed. Green Lighthouse lagde hus til workshoppen og Sajet Mahmudovski fra Bygningsstyrelsen bød velkommen med en præsentation af huset. På programmet var Christian Hartmann fra ATP Ejendomme, John Sommer fra MT Højgaard og Søren Aggerholm fra SBi. Vi sluttede dagen af med en drøftelse i gruppen om hvorvidt alt skal kunne betale sig. H…


Bygherrens Værdier – Økonomisk Bæredygtighed (II)

Udviklingsprojektet om Bygherrens Værdier har nu afholdt sit første arrangement efter omstruktureringerne i InnoBYG med en workshop som omhandlede økonomisk bæredygtighed. Det overordnede emne for workshoppen blev bestemt, da projektgruppen var samlet til forrige workshop i juni 2012. Arrangementet fandt sted på SBi/Aalborg Universitet, som viste deres nye lokaler frem og bød på god forplejning eftermiddagen igennem til de ca. 20 delta…


Sidste workshop om Udbud & Bæredygtighed

I vores tredje og sidste workshop om udbud og bæredygtighed satte vi fokus processer og arkitektur. Workshoppen fandt sted torsdag den 20. februar, og blandt de deltagende var både bygherrer, rådgivere og leverandører. Arrangementet blev afholdt på DTU i Lyngby i den nybyggede bygning 127, der også var omdrejningspunkt i velkomstoplægget. Projektleder Nils Møller fra CAS DTU gav en kort præsentation af bygningen, dens formål og byggefo…


Kick-Off den 19. december

Den 19. december kan du være med til at definere InnoBYGs nye projekt om bæredygtig energirenovering. Idéen med projektet er at adressere de udfordringer der er i forbindelse med at foretage energirenovering af eksisterende byggeri. Arbejdstitlen bæredygtig energirenovering er valgt for netop at påpege at energirenovering alene ikke giver en bæredygtig løsning. Tilgangen til projektet skal derfor baseres på bæredygtighedsprincipp…


Opstart af Bæredygtig Energirenovering

I Januar 2013 har vi arbejdet med at få udarbejdet en samlet liste med projektideer indenfor bæredygtig energirenovering på baggrund af input fra workshoppen d. 19. december. Tak til alle jer InnoBYG medlemmer, som var med på workshoppen, hvor der var stor opbakning og en livlig diskussion. Resultatet af workshoppen er en liste med 13 projektideer, som er indarbejdet i en projektbeskrivelse til styrelsen for forskning og innovation, …


Se filmen om worldFLEXhome - fra container til færdig bolig

Et af resultaterne af det sammenlagte udviklingsprojekt Bæredygtige Forretningsmodeller og Systemleverancer er eksportplatformen FISH Clusters*, hvorfra ideen til energiplus boligkonceptet worldFLEXhome er udsprunget. Se filmen nedenfor og få et indblik i bygningsprocessen fra opstart hos Nordisk Stål i Frederiksværk, hvor det hele begyndte i foråret 2012 med tre gamle 40 fods -containere til den færdige bolig stod klar hos Via College i…


Fire fremtidsscenarier

Projektresultater: Fire fremtidsscenarier for bæredygtigt og energieffektivt byggeri - fokus på Norge og Kina På baggrund af projektet Bæredygtige forretningsmodeller og systemleverancer er der udarbejdet en markedsrapport omhandlende fire scenarier for fremtidens bæredygtige og energieffektive byggeri med fokus på det norske og kinesiske marked. Tidshorisonten for scenarierne spænder fra i dag og frem til år 2025. Rapporterne ka…


Fire casestudier

I udviklingsprojektet Bæredygtige forretningsmodeller og systemleverancer har vi gennem casestudier undersøgt, hvordan virksomheder adresserer bæredygtighed i byggeriet og undersøgt deres erfaringer med brugen af systemleverancer. Formålet er at få et indsigt i, hvor og hvordan værdiskabelsen i den oprindelige forretningsmodel opstår og finde ud af, hvordan denne værdi kan overføres til andre lignende projekter. Gennem deltagelse i pro…


Invitation - Bæredygtige byggepladser via udbudsspecifikationer

Vær med til at forme fremtidens udbudsspecifikationer   Flere bygherrer efterspørger muligheden for at sikre bæredygtighed i selve byggeprocessen. Vi har derfor i 'Den bæredygtige byggeplads' startet et projekt, som skal munde ud i en række konkrete generiske forslag til, hvilke muligheder en bygherre har for at øge bæredygtigheden af sine byggepladser gennem udbudsspecifikationer. Det handler bl.a. om at afdække de områd…


Har bæredygtige byggepladser via udbudsspecifikationer din interesse?

Vi har netop afholdt mødet omkring 'Bæredygtige byggepladser via udbudsspecifikationer'. Mødet var velbesøgt og rigtig spændende. Hvis du er interesseret i at se præsentationerne fra dagen, kan du klikke her. Resultatet af mødet blev, at der fremadrettet i projektet skal fokuseres på nedenstående emner. Dette vil blive gjort gennem fokuserede gruppemøder, hvor alle, der har lyst kan deltage. Mandag d. 27. januar kl. 9-11: Logistik/t…


Workshop præsentationer

I går afholdte vi årets første gå hjem-møde i projektet. Hvis du gik glip af dagen, eller bare vil gense dagens præsentationer finder du dem nedenfor. Præsentationer  Præsentation af Bæredygtige byggepladser via udbudsspecifikationer  v/Ane Mette Walter, Teknologisk Institut CASE Ny bygning til Fotonik B340 v/ Sune Borch, projektleder DTU Campus Service Forslag til Fokusområder/Emner v/Marlene Hagen …


Ny folder fra Energistyrelsen

InnoBYG er medvært på en række informationsmøder, i forbindelse med lanceringen af Energistyrelsens nye vejledning 'Den energieffektive byggeplads'. Med folderen kan bl.a. bygherrer, rådgivere og entreprenører få gode råd og inspiration til at reducere energiudgifterne på byggepladsen. Møderne afholdes som eftermiddagsmøder d.3., 10. og 11. juni i hhv. København, Århus og Aalborg. Program kan ses ved at følge nedenstående link. Her …


Bæredygtighed via udbudskrav

Vi har udgivet en folder, der skal inspirere og fungere som opslagsværk for bygherren, når udbudsmaterialet skal skrives. Det er resultatet af et nyligt afsluttet projektforløb initieret af DTU Campus Service. Projektet omhandlede, hvilke krav bygherrer kan stille i udbudsmaterialet. Det skal hjælpe med at højne bæredygtigheden af selve byggepladsen. Projektet har været gennemført via en række møder med alle typer af aktører i branchen herunder…


NVVK spireprojekt: To bygningscases identificeret

Projektgruppen har identificeret 2 bygningscases, som anvender naturlig ventilation. Der vil blive modelleret på disse bygninger, for at klarlægge de potentielle besparelser på energiforbrug og driftsomkostninger ved brug af NVVK-konceptet. Kørslen med NVVK prototypen, (sponsoreret af EUDP midler) placeret i sportshallen "Diamanten" i Fynshav på Als, er netop overstået og med gode resultater, der viser, at NVVK - konceptets potentiale …


Europæisk netværk med fokus på bæredygtigt byggeri

- Du er velkommen til at være med! ecoConstruct er et netværk etableret af Tretorget, Norge, ByggDialog, Sverige, ecoplus, Østrig,  Sustainable Infrastructrue Cluster, Polen og InnoBYG, Danmark. Kompetencerne hos disse institutioner komplementerer hinanden til samlet at give en bred platform med erfaring inden for udvikling, test og konstruktion af bæredygtigt byggeri. Kompetencerne omfatter: energi effektivisering, trækonstruktioner, tværfaglig…


InnoBYG har fået ny netværksleder

Først og fremmest er jeg rigtig glad for at overtage netværkslederrollen i et netværk, hvor struktur og fundament er oprettet og i drift, og jeg vil bidrage til at fortsætte den linje som Henriette har lagt for InnoBYG. Vestdanmark skal også med I sit første leveår har InnoBYG fået et godt tag i Østdanmark, hvor tilslutningen til bl.a. gå hjem møder har været god. De fleste af medlemsmøderne har været lokaliseret i Østdanmark, hv…


Bæredygtighedens år

2012 er Bæredygtighedens år. I hvert fald i InnoBYG, hvor vi sætter fuldt fokus på bæredygtighed i byggeriet, blandt andet på vores forårskonference den 18. april. Bæredygtighed er et vidt begreb, og lige nu arbejder vi på en definition af bæredygtighed som InnoBYG vil arbejde ud fra. Så snart definitionen er klar, vil den blive offentliggjort her på siden. Der vil desuden være mulighed for at deltage i flere spændende aktiviteter i…


Vi arbejder for at understøtte en bæredygtig samfundsudvikling

En af de største samfundsmæssige udfordringer vi står overfor, er det faktum, at energiforbrug i bygninger udgør ca. 40 % af det samlede energiforbrug i Danmark.  I InnoBYG har vi fokus på netop udfordringerne i samfundet i relation til energieffektivitet og bæredygtighed i byggeriet. Og det gælder både de bygninger som skal bygges i fremtiden og den eksisterende bygningsmasse.  For at gøre InnoBYGs rolle mere tydelig, har …


Building Green 2012 nærmer sig

Vi går og glæder os lidt i InnoBYG sekretariatet for tiden. For næste uge skal vi på Building Green Messe, og vi glæder os til forhåbentlig at møde en hel masse af vores medlemmer på messen og også til at få en masse nye bekendtskaber! Den 10. og 11. oktober bliver for os kulminationen på flere måneders forarbejde, for som samarbejdspartner på messen, har vi været med til at spille bold om aktiviteter siden foråret og vi er helt v…


Sydkorea – en af verdens fremherskende økonomier har fokus på bæredygtighed

InnoBYG stiller i uge 14 skrapt på Sydkorea, nærmere betegnet Songdo. I samarbejde med Inno-MT (Innovationsnetværket for Miljøteknologi) har vi startet et Innovation express projekt med fokus på den udvikling der sker i Sydkorea. Sydkorea udmærker sig ved flere ting, bl.a. at deres vækstrate forventes at være på over 3 %, hvilket er det højeste niveau i OECD. Samtidig fokuserer de på grøn vækst, der i blandt flere initiativer under …


Dag 1 på Building Green Messen 2013

Første dag på Building Green Messen i Forum gik over al forventning. InnoBYG standen (# 36) var velbesøgt, og de besøgende kunne både få en snak med InnoBYG sekretariatet og møde projektlederne Lone H. Mortensen fra udviklingsprojektet Bæredygtig Energirenovering og Christian Holm Christiansen fra projektet Udvikling af Installationspakke. Igen i år har deltagerne haft mulighed for at networke i det populære Building Green Connections …


Sidste chance for tilmelding

I denne uge afholder vi to spændende InnoBYG arrangementer, og du kan stadig nå at komme med. Det ene er et Horizon 2020 møde, hvor du kan blive klogere på, hvordan din virksomhed kan få del i EU midler og høre erfaringer fra virksomheder som har arbejdet med bl.a. EU projekter. Det andet er et gå hjem-møde, som giver dig smarte metoder og håndgribelige ideer til, hvordan din organisation, dit projekt eller din virksomhed på én …


Folkemødet set gennem @InnoBYG

InnoBYGs netværksleder Kasper Lynge Jensen repræsenterede InnoBYG på Folkemødet på Bornholm. Her er et udpluk fra InnoBYGs Twitter-profil, som viser lidt af, hvad Kasper oplevede i løbet af sine dage på øen. Kort efter åbningen på Hovedscenen inviterede InnoBYG på en alternativ snak om innovationsnetværk, hvad det består af, og hvem det er til gavn for. Sammen med innovationsnetværkene VE-Net og Inno-MT havde vi sat vinderen af DR…


Gik du glip af Business, Bæredygtighed og Bobler?

Den 18. juni holdt InnoBYG og innovationsbureauet FUTU inspirationsmøde, hvor deltagerne fik spændende oplæg, smarte metoder og håndgribelige ideer til, hvordan deres organisation, projekt eller virksomhed på én gang kunne styrke økonomien og blive mere bæredygtig. Opfølgningen på mødet bliver et dokument, som FUTU udarbejder på baggrund af fremtidsdrømme og input fra deltagerne. Når det er klar, bliver det tilgængeligt&n…


Efterårets aktiviteter i fuld gang

Vanen tro, har vi linet en række aktiviteter op til jer i løbet af efteråret. Vi starter den 21. oktober, med første møde i et nyt forretningsnetværk for Region Sjællands "grønne" SMV'er, som InnoBYG, Det Grønne Iværksætterhus og Smith Innovation står bag. Første netværksmøde bliver afholdt i Høje Taastrup og der vil bl.a. være inspirationsoplæg fra NærHeden ved Projektdirektør Ole Møller. Læs mere om det nye forretningsnetværk og s…


Building Green dag 2 - still going strong

Første dag på Building Green 2014 er vel overstået. Skønt med mange interesserede på vores stand - og endda en række nye medlemmer. Også vores seminar om udfordringer og dilemmaer i det bæredygtige byggeri gik over al forventning! Inspirerende oplægsholdere fra Henning Larsen Architects, Alectia/Aarhus Universitet, Enemærke & Petersen og Aarhus Kommune gav den fuld skrue og deltagerne kvitterede med gode spørgsmål og aktiv deltage…


Gamle Mursten vandt "Det Bæredygtige Element" 2014

Den 30. oktober blev den nyindstiftede pris "Det Bæredygtige Element" vundet af Gamle Mursten, som fik prisen overrakt på Building Green af formand for fagjuryen, Signe Kongebro fra Henning Larsen Architects. Signe Kongebro gav blandt andet Gamle Mursten følgende ord med på vejen: "Vinderen har formået at skinne igennem i forhold til alle tre bæredygtige ben. Juryen har fundet, at årets vinder leverer et produkt, som er et …


InnoBYG ønsker godt nytår!

Godt man arbejder med byggeri, og endnu bedre at man arbejder med bæredygtigt byggeri. Det kunne være den indledende tanke, når man sætter sig i arbejdsstolen for første gang i 2015. Det kan nemlig kun blive et spændende år, vi går i møde! På papiret sker der i hvert fald mange ting under overskriften bæredygtigt byggeri. På politisk niveau, er der kommet et udspil i 2014 til 5 initiativer inden for byggeriet, hvor bæredygtighed er ce…


InnoBYG til Folkemødet 2015

For anden gang var InnoBYG med til Folkemødet på Bornholm i år - et lidt mere stille Folkemødet end sidste år på grund af folketingsvalget, men byggebranchen var dog stærkt repræsenteret. Det ville InnoBYG og Dansk Byggeri udnytte ved at lave en InnoBYG klassiker - matchmaking. Nu har jeg selv prøvet at tage del i matchmaking events forskellige steder f.eks. Building Green Messen og en Cluster-to-Cluster konference i Berlin. Og jeg bli…


Bæredygtigt Byggeri er en vigtig faktor i Smart City-agendaen

Den 10. september deltog InnoBYG sammen med en af dets medlemmer NCC i konferencen Smart Solutions for Innovation Cities, hvor eksperter fra ICT, byplanlægning, og bæredygtigt byggeri fra blandt andet Danmark, Kina, Korea, Indian og Brasilien var sammen for at drøfte udfordringen og muligheder inden for bæredygtig byudvikling i fremtiden. Formålet med vores deltagelse i konferencen var at gøre byggebranchen bliver mere synlig i Smart C…


Eksport af dansk bæredygtigt byggeri

Et byggeri består af mange forskellige kompetencer og komponenter. Øvelsen i at få disse kompetencer og komponenter til at smelte sammen til et optimalt byggeri er en process som kræver erfaring, viden, gode produkter og måske lidt held.  I Danmark har vi en stærk tradition for arkitektur og design i verdensklasse. Desuden har vi i mange år, på grund af skærpelserne i bygningsreglementet, været "tvunget" til at tænke i …


BauZ: Konferencen i Wien om bæredygtigt byggeri

Den 28. og 29. januar 2016 blev den internationale konference om bæredygtigt byggeri 'BauZ' afholdt i Wien. Konferencen fokuserede på energirenovering, midlertidig anvendelse af bygninger, optimeringsløsninger på bygninger, som anvendes i begrænset omfang, skadelige stoffer og indeklima i bygninger, genbrug af byggeprodukter og bygge- og anlægsaffald. Stefania Butera, konsulent på Teknologisk Institut, blev inviteret til konferencen ef…


Roadmap - de første skridt er taget

Energifonden bevilligede i starten af året midler til en kortlægning af bygningers rolle i den grønne omstilling - en såkaldt roadmap. Innovationsnetværket InnoBYG er sekretariat for projektet, som vil inddrage byggeerhvervet, energibranchen og relevante ministerier i arbejdet. Der er tre fokusområder for roadmappen. For det første at finde det rette miks mellem energibesparelser i bygninger og udbygning af energisystemet med vedva…


Building Green i Aarhus fik flyvende start!

Building Green i Aarhus fik en drømmestart! Med 2400 besøgende på de to dage messen blev afholdt, var der godt fyldt op i Centralværkstedet, som dannede rammerne om messen. I InnoBYG var armene også i vejret. Vores nye netværksleder, Grith Bech-Nielsen var moderator på scenen både onsdag og torsdag, der var fuldt hus til vores 2 in-house events og også vores studietur til bæredygtige boliger i Aarhus, var udsolgt. På vores stand havde vi desude…