SPOT architecture ApS

SPOT architecture ApS

SPOT architecture ApS er Månedens Medlem i august

SPOT_logo

SPOT architecture ApS
SPOT architecture er en ung tegnestue med et stærkt fokus på naturlig integration af arkitektur og bæredygtighed. Tegnestuen har base i Aarhus og indehaves af arkitekt Torben Kjær og bygningskonstruktør Jostein Burmann. Tegnestuen løser store og små arkitektur- og rådgivningsopgaver, men arbejder også med projektudvikling og undervisning.

Tegnestuen er etableret i 2016, men indehaverne har mere end 20 års erfaring fra store Aarhusianske tegnestuer og en række efteruddannelser inden for bæredygtigt byggeri. Jostein Burmann er således certificeret Passivhus Designer, DGNB konsulent og BedreBolig rådgiver.

Vores vision er at optimere og revitalisere eksisterende bygninger, så de kommer op på et tidssvarende niveau med et klart fokus på arkitektur og bæredygtighed. Her skelner vi mellem stor og mindre skala. Den mindre skala er parcelhuse, specielt perioden fra 1960 - 1980, og større skala som boligbebyggelser og erhvervsejendomme. Denne proces foregår i tæt dialog med bygherrer, brugere og udviklere, og munder ud i specialtilpasset energioptimeringer, om - og tilbygninger med fokus på totaløkonomi og arkitektur. SPOT architecture har indgået samarbejde med andre arkitekt- og ingeniørvirksomheder, bank, ejendomsmægler, tømrermestrer og ejendomsudviklere, for i fællesskab at løfte en given opgave.

SPOT architecture har etableret et interessant samarbejde med InnoBYG og herigennem Teknologisk Institut. Vi arbejder målrettet på måder at forbedre integration af bæredygtighed og arkitektur og har konkrete ideer omkring alternativ tilgang til energioptimering af både private hjem og større ejendomme. Vi har således en række ideer til nye projekter og bruger InnoBYGs rådgivere og netværket til at udvikle og trykprøve. Vi er stadig i den indledende fase, men har allerede haft stor glæde af de kompetencer vi har mødt, og det store netværk der ligger bagved. Det er et meget inspirerende samarbejde - dels i forhold til viden og ideudvikling, men også mere lavpraktisk i forhold til branchenetværk og hjælp til fondsansøgninger.

Vi er derudover uddannet BedreBolig rådgivere, som er en ordning fra Energistyrelsen, der gør det nemmere at tænke energiforbedringer med, når boligen skal renoveres. Energibesparelsen ved en energioptimering kan være med til finansiere boligforbedringer, så ønsket om et nyt køkken, nyt bad, mere lys eller blot mere plads tænkes ind i planen sammen med energitiltag. BedreBolig-planen er målrettet den specifikke bolig og den familie, der bor i huset og bygherren får konkrete prissatte forslag til energioptimering, en beregning af den årlig besparelse og en totaløkonomisk helhedsplan, hvor der også er tænkt boligforbedringer og arkitektur med.

Vi ønsker at skabe de bedste rammer for boligejere, hvad enten de er førstegangskøbere eller har haft hus i årevis. Der er 450.000 parcelhuse fra perioden 1960-1980 hvor mange er ringe isoleret og har et dårligt indeklima. Flere bygningsdele som tag, vinduer og døre er slidte og skal udskiftes, hvilket er store udskrivninger for en familie. Det er disse boligejere vi gerne vil i dialog med, da mange af husene fra den periode rummer et stort potentiale, specielt da mange af dem er bygget bynært sammenlignet med nye udstykninger. Der er mange muligheder for at optimere energien og arkitekturen og i samme ombæring få huset tilpasset til den enkelte familie. Her mener vi, at det vigtigste er, at se på huset som en helhed og tænke totaløkonomien ind. SPOT architecture vil altid gå ind i sådant et projekt med fokus på både arkitektur og bæredygtig.

SPOT_billede
Torben Kjær og Jostein Burmann - SPOT architecture


Kommentarer