Vandkunsten

Vandkunsten

Vandkunsten er Månedens Medlem i september 2015.

Logo Vandkunsten

Tegnestuen Vandkunsten har et meget langt curriculum i bæredygtighed som arkitekturdisciplin. Navnet stammer fra en af tegnestuens tidligste adresser i København.

Vandkunsten er aktivt medlem af InnoBYG. Da netværket blev etableret, var det det ganske enkelt det eneste netværk med fokus på bæredygtigt byggeri. Tegnestuen deltager bl.a. i InnoBYG projektet om direkte genanvendelse, hvor vi finder sparring i et udviklingsområde vi praktiserer i egne projekter.

Fokus på herlighed og æstetik
Efter at byggeriers energiaspekt er blevet fuldt implementeret i lovgivningen, vurderer vi at alle øvrige bæredygtighedsdiscipliner fremover til at stige i kurs, herunder også den æstetiske kvalitet. Tegnestuens fokuserer på god byggeskik og lægger vægt på fællesskaber som vi gerne lader arkitekturen iscenesætte. Men det er overskuddet på herlighedskontoen, der fuldender en bæredygtig praksis. Den æstetiske værdi bidrager stærkt til den økonomiske og ressourcemæssige investering ved at forøge bygningens levetid.

Tre eksempler på bæredygtig arkitektpraksis
Da Nykredit i 2015 for første gang uddelte en selvstændig bæredygtighedspris, var Vandkunsten den første modtager for årtiers arbejde. Et gammelt og to nye projekter illustrerer tegnestuens praksis med aktuelle bæredygtighedsprincipper i stor og lille skala.

Udvikling af social bæredygtighed i Tinggaarden (1972)
Ved at mime selvbyg foregriber bebyggelsen det medejerskab og autonomi, der i dag anses for en vigtig forudsætning for social bæredygtighed. Bebyggelsen er et resultat af SBIs skelsættende konkurrence om tæt-lavbyggeri i 1972, og blev således til inden begrebet bæredygtighed var undfanget, men satte med sit flyt-byerne-ud-på-landet-manifest en ny standard for fællesskab i forstaden. Et nøje tilrettelagt hierarki af sociale rum skaber de optimale betingelser for at gode naboskaber kan opstå.

Vandkunsten - figur1 
(Fig 1: Tinggaarden 1974-78)

Fremtidens bæredygtige almene bolig i Lisbjerg (2014-16)
Tæt by, vild natur og intenst havebrug er de dogmeagtige udgangspunkter for det fortsatte opgør med forstadens 'plæneklippervælde'. Med vinderprojektet til boligministeriets åbne konkurrence om Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig i 2014 sluttes en ring mellem det stærke sociale fokus i tegnestuens tidlige tæt-lave projekter og de moderne, teknisk avancerede bæredygtighedsdiscipliner. Forslaget introducerer et nyt byggesystem af massivtræ forberedt for genbrug og en bygningstype med store tagudhæng og lave vedligeholdelseskrav. Byggeriet certificeres efter den ambitiøse DGNB-ordning, og bliver klar til indflytning i 2016.
 
Vandkunsten figur2
(Fig 2: Fbab, illustration fra konkurrencematerialet)

Byplanlægning med bæredygtig metode i Køge Kyst udviklingsplan (2010-40)
Et nyudviklet bæredygtighedsværktøj testes i byudviklingspeojekt i Køge. Her vinder vi konkurrencen om det første store Realdania-støttede byudviklingsprojekt. Værktøjet er sidenhen videreudviklet og bruges i dag af en lang række kommuner i forbindelse med byudviklingsprojekter. 

Vandkunsten figur3 
(Fig 3: udviklingsplan for Køge)

Læs mere på Vandkunsten eller følg os på LinkedIn 


Kommentarer