Affald som arkitektonisk ressource

  • 10. august 2017

Affald som arkitektonisk ressource

En verden uden ressourcemangel. En verden, hvor vores handlinger ikke påvirker omgivelserne på negativ vis. En verden, hvor affald ikke eksisterer.

Det kan være vanskeligt at forestille sig ovenstående. Ikke desto mindre er det de visioner, der gennemsyrer alle de projekter, som Lendager Group er involveret i. Arkitektvirksomheden, som på to år er vokset fra fem til 40 medarbejdere, har specialiseret sig i at udbrede cirkulær økonomi i fremtidens bæredygtige byer, bygninger og virksomheder.

Læs hele gæstebloggen, skrevet af kommunikatør, Helle Lorenzen, fra Fischer Gardiner