Nyhed

  • 28. maj 2018

Build 4.0 - Lad os tage den nye teknologi til os

Af Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri og formand for innovationsnetværket InnoBYG

Ny teknologi, automatisering og nye digitale løsninger skyller ind over bygge- og anlægsbranchen. Og heldigvis for det. På konferencen Build 4.0 den 31. maj mødes branchen for at drøfte de enorme muligheder og perspektiver, den ny teknologi fører med sig. 

Byggebranchen står for 40 procent af samfundets forbrug af ressourcer. Branchen producerer en tredjedel af alt affald, og 40 procent af al energi bruges i vores bygninger. Kvaliteten af vores bygninger, veje, broer, kloakker og anden infrastruktur har stor betydning for samfundet, hvad enten det gælder produktivitet, læring, trivsel, sundhed og ikke mindst samfundets brug af ressourcer. Men også for det enkelte menneskes dagligdag og livskvalitet.

Derfor er der gode grunde til, at bygge- og anlægsbranchen har fokus på innovation og udvikling. Men også gode grunde til at Danmark prioriterer strategiske investeringer i forskning og innovation, så fremtidens bygninger og fysiske infrastruktur i højere grad kan bidrage til at gøre vores målsætninger om bedre miljø, energi og klima til virkelighed. Samtidig med at bygge- og anlægsvirksomhederne øger produktiviteten, bliver mere innovative og bedre i stand til at tage konkurrencen op på det globale marked.

Uanede muligheder  
BUILD 4.0 er bygge- og anlægsbranchens svar på Industrialisering 4.0, der i disse år sætter nye mål for industriens innovation og udvikling. De digitale muligheder i byggeriet er enorme og vil gøre det muligt ikke bare at producere mere effektivt, men også at skabe merværdi, forebygge nedslidning og optimere byggeriets brug af ressourcer igennem hele livscyklussen.

Rapporten ”Potentials for Denmark as a Circular Economy” af Ellen MacArthur Foundation vurderer, at det økonomiske potentiale i industrialiseret produktion og 3D-print af bygningsmoduler er 3,4 – 4,5 mia. kr. frem mod 2035. Men det kræver, at vi investerer i den relevante viden, kompetencer og teknologi og arbejder med innovation inden for blandt andet intelligent design- og fremstillingsmetoder. Det kan være værktøjer som kunstig intelligens til bygningsdrift og minimering af ressourceforbrug, droner til bygningsundersøgelser og opmåling ved renovering, brug af robotter og 3D-printere til produktion, VDC til design og udførelse, sensorer, monitore-rings-, og styringssystemer for bare at nævne nogle af de mange muligheder.

Mange gode initiativer
Fra politisk side er der inden for det seneste år iværksat en række tiltag, som bygge- og anlægsbranchen vil være en aktiv del af. Det gælder fx regeringens udspil ”Strategi for Danmarks digitale vækst”, hvor et af i alt 38 initiativer handler om, at der skal udarbejdes en ny strategi for det digitale byggeri. Et initiativ som byggebranchen allerede har taget aktiv del i.

På samme måde har anlægsbranchen netop lanceret en strategi for Det Digitale Anlæg, hvor betydende bygherrer som Vejdirektoratet og Banedanmark inviterer til et aktivt samspil med anlægsbranchens rådgivere og udførende virksomheder med det mål at realisere potentialerne i ny teknologi. Endelig spiller bygge- og anlægsbranchen aktivt ind i regeringens Teknologipagt, som skal introducere ny teknologi i uddannelser og efteruddannelser. 

Store krav til fremtidens håndværkere
Det kræver vilje og ressourcer at få branchen til at arbejde med innovation og kompetenceudvikling i alle led af værdikæden. Fremtidens håndværkere skal kunne udnytte de teknologiske muligheder, som robottekniker. De skal kunne kommunikere digitalt, hvad enten det gælder informationer om det, der skal produceres, eller dokumentation af det der er produceret. Samtidig skal branchen kunne opsamle data og nyttig viden om den måde, vi bruger bygningerne på. Det vil kunne optimere brugen og lige så vigtigt tilføre data, der danner grundlag for at disponere og indrette fremtidigt byggeri.

Vi har kun lige kradset i den ”teknologiske overflade”. Fremtidens bygge- og anlægsbranche vil blive tegnet af dem, der har viljen, modet og nysgerrigheden til at tage de nye teknologier i brug. I Innovationsnetværket InnoBYG vil vi via BUILD 4.0 understøtte den teknologiske udvikling og invitere alle, der har lyst og vilje til at arbejde med teknologisk innovation, med om bord.

Vært for BUILD 4.0 konferencen er bygge- og anlægsbranchens innovationsnetværk InnoBYG, BLOXHUB og Teknologisk Institut.

Læs mere om konferencen her