Invitation

Sæt dit præg på en kommende branchevejledning!

  • 9. juni 2017

Er du interesseret i indeklima?

Der er stor frustration hos bygningsejere og rådgivere over, at indeklimaet efter renovering ikke lever op til forventningerne.

InnoBYG arbejder for at sikre troværdige indeklimaberegninger i forhold til beregningsmetode, forudsætninger og detaljeringsgrad. Der er behov for en fælles forståelse i branchen for hvordan, man præsenterer og vurderer resultater af indeklimaberegninger.

Derfor er der påbegyndt et arbejde med at udvikle en branchevejledning for indeklimaberegninger, hvor der i marts 2017 blev holdt en indledende workshop. Siden er der arbejdet mod et første oplæg til branchevejledningen, som præsenteres på dette møde. Inden mødet rundsendes udkast til deltagere.

Den 21. juni, kan du komme med dine input til en kommende indeklimaberegning. Så kom og vær med til at diskutere første udkast til branchevejledningen, så vi sammen kan sikre troværdige indeklimaberegninger – og sammen sikre bedre indeklima i Danmark!

Se programmet og tilmeld dig her